KINH TẾ

Công tác thu hồi nợ đọng thuế: Nhiều giải pháp quyết liệt hơn, cụ thể hơn

24/05/2019 21:02 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Theo báo cáo, tình hình nợ đọng thuế hiện nay đang có xu hướng tăng lên và tập trung ở các sắc thuế như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên...  Trong đó, tiền thuế nợ có khả năng thu tăng 74,6%, tiền thuế nợ khó thu và nợ chờ xử lý tăng 5,3%. Nguyên nhân chủ yếu được cho là do tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh, tự giải thể, phá sản và một bộ phận người nộp thuế ý thức chấp hành pháp luật thuế chưa cao vẫn tiếp tục diễn ra.


IMG-0923.jpg
Người dân làm việc tại bộ phận một cửa của Chi cục Thuế huyện Cẩm Khê
Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nợ thuế, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019, ngành Thuế tỉnh đã và đang chỉ đạo các phòng chức năng, Chi cục Thuế các huyện, thành, thị đẩy mạnh các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, tập trung phân tích, đánh giá nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan nợ thuế theo từng người nộp thuế. Phân công, giao nhiệm vụ và gắn trách nhiệm xử lý nợ đọng thuế đối với các tổ chức, cá nhân nợ thuế cho từng lãnh đạo, từng công chức tham gia quản lý nợ thuế. Rà soát, phân loại nợ thuế theo quy trình quản lý nợ thuế, phản ánh đúng tình trạng, bản chất của khoản tiền thuế nợ...
Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đôn đốc, cưỡng chế, công khai thông tin và xử lý nợ đối với từng người nộp thuế, như: Gọi điện thoại, nhắn tin, gửi thư điện tử cho chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thông báo về số tiền thuế nợ, mời doanh nghiệp lên làm việc, tìm ra nguyên nhân, vướng mắc để thực hiện đôn đốc. Ban hành 100% thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp gửi người nộp thuế yêu cầu nộp tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước đối với các doanh nghiệp nợ thuế dưới 90 ngày. Trường hợp trong ngày thứ 91 người nộp thuế chưa nộp tiền thuế nợ vào ngân sách thì áp dụng ngay biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản để thu hồi nợ.
Ban hành đầy đủ quyết định cưỡng chế đối với người nộp thuế phải cưỡng chế nợ thuế, hoặc chuyển sang biện pháp tiếp theo để thu hồi kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước, như: Áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác đối với 100% doanh nghiệp nợ thuế đã quá thời hạn nộp từ 91 ngày trở lên. Trường hợp đối tượng bị cưỡng chế có mở tài khoản tại nhiều tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước khác nhau thì căn cứ vào số lượng tài khoản mở tại các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước để ban hành quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản đối với một tài khoản hoặc nhiều tài khoản, đồng thời yêu cầu tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước phong toả tài khoản đối với các tài khoản còn lại của người nộp thuế tương ứng với số tiền bị cưỡng chế.
Ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng đối với doanh nghiệp nợ thuế quá thời hạn từ 121 ngày. Sau khi hết thời hạn của quyết định cưỡng chế hóa đơn (1 năm), nếu doanh nghiệp chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước, cơ quan thuế chưa triển khai được biện pháp cưỡng chế tiếp theo thì cơ quan thuế tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng.
Đối với các trường hợp tự giải thể, bỏ địa chỉ kinh doanh, chấm dứt hoạt động kinh doanh không thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp, đã quá thời hạn một năm kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thì tổ chức xác minh thực tế hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đăng ký kinh doanh và lập danh sách đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Riêng đối với các khoản nợ liên quan đến đất, chủ động phối hợp với bộ phận quản lý đất đai rà soát xác định số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn nợ ngân sách Nhà nước. Trường hợp người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật mà đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cưỡng chế thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng không chấp hành thì cơ quan thuế chủ động ban hành văn bản kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giao đất thu hồi đất theo quy định. Phối hợp với cơ quan Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, yêu cầu không làm thủ tục chuyển nhượng tài sản, chuyển nhượng đất, chuyển nhượng dự án đối với các doanh nghiệp đang còn nợ đọng tiền thuế theo đúng quy định.

Tiến Phong

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)