KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cán bộ

04/06/2019 16:32 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Trong giai đoạn hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của bộ máy hành chính là một xu thế tất yếu, góp phần thực hiện cải cách hành chính toàn diện. Trong đó, việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý cán bộ, công chức là nội dung quan trọng nhằm hình thành phương thức quản lý khoa học, hiện đại.


IMG-20190531-094353.jpg
Cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông sử dụng phần mềm quản lý nhân sự
Theo thống kê, toàn tỉnh có hơn 33.000 cán bộ, công chức, viên chức. Hệ thống quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phân cấp theo hình cây. Trong giai đoạn vừa qua, công tác quản lý hồ sơ cán bộ của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã được cũng cố, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn. Việc quản lý đa phần được thực hiện thủ công bằng giấy, sổ sách, dễ dẫn đến hư hại hoặc thất thoát hồ sơ; việc cập nhật và bổ sung thông tin của hồ sơ sẽ mất nhiều thời gian, công sức và tính chính xác không cao, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cán bộ. Điều này đặt ra yêu cầu đổi mới trong quy trình quản lý, lưu trữ hồ sơ trong các cơ quan Nhà nước.
Năm 2017, tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh - đây chính là nền tảng cho việc ứng dụng và phát triển CNTT từ cấp tỉnh tới cấp xã nhằm hướng tới một hệ thống chính quyền điện tử toàn diện vào năm 2020. Cùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng về nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới thì hạ tầng CNTT của tỉnh được chú trọng đầu tư, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu tin học hóa trong các cơ quan Nhà nước. Đồng thời, các cơ quan Nhà nước tiến hành chuẩn hóa các vị trí việc làm, chuẩn hóa các tiêu chí đánh giá cán bộ; cập nhật, chuẩn hóa các thông tin liên quan của từng công chức trong suốt quá trình công tác… Một số đơn vị trong tỉnh đã xây dựng và bước đầu đưa vào sử dụng các ứng dụng quản lý nhân sự thông minh.
Sở Thông tin và Truyền thông là một trong những cơ quan đầu tiên triển khai phần mềm quản lý nhân sự. Thông qua việc sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ công chức, toàn bộ thông tin cán bộ, công chức của Sở như: Tiểu sử cá nhân, quan hệ gia đình; chức vụ, đơn vị công tác; quá trình công tác; diễn biến đào tạo, tiền lương; các danh hiệu khen thưởng, kỷ luật; đánh giá, xếp loại công chức hằng năm, sở trường công chức, tình trạng sức khỏe… được lưu trữ đầy đủ dưới dạng dữ liệu số và có thể tra cứu sử dụng một cách nhanh chóng, chính xác.
Phần mềm cung cấp thông tin cho công tác quản lý cán bộ một cách đầy đủ, giảm thiểu thời gian tìm kiếm, hỗ trợ tích cực cho việc đánh giá nguồn nhân lực, kiểm soát chặt chẽ biên chế. Đồng thời phục vụ cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển cán bộ, hỗ trợ cho công tác tổ chức, quản lý. Mặt khác, việc sử dụng phần mềm CNTT góp phần làm giảm thời gian, nhân lực làm các công việc hành chính đơn thuần, cắt giảm được nhiều báo cáo giấy định kỳ, thực hiện nhanh các báo cáo thống kê với nhiều loại chỉ tiêu theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, góp phần giảm chi phí hành chính.
Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý công vụ vẫn còn nhiều khó khăn. Nhiều sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh chưa được trang bị phần mềm quản lý cán bộ hoặc chưa khai thác hết chức năng của phần mềm. Đặc biệt do thói quen, ngại thay đổi phương thức làm việc của một bộ phận cán bộ công chức, viên chức, nhất là tại các đơn vị cấp xã là “rào cản” lớn trong việc triển khai ứng dụng CNTT.
Xác định việc quản lý, tra cứu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý thông qua phần mềm điện tử là xu thế tất yếu của thời kỳ công nghiệp 4.0, Phú Thọ đang tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng CNTT, tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời tiến hành đổi mới quy trình làm việc, từng bước điện tử hoá các khâu trong nghiệp vụ quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan Nhà nước. Từ đó, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.
Khánh Trang
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)