Thông báo

Thông báo tuyển ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức

04/06/2019 16:05 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Thực hiện Văn bản số 655/QLLĐNN-ĐLAM ngày 13/5/2019 của Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Thông báo tuyển ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức,, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo:


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)