TIN TRONG TỈNH

Phát huy tối đa hiệu quả chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh

12/06/2019 17:41 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Đó là mục đích của buổi hội thảo giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh được tổ chức ngày 12/6 nhằm lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.


quangcanhhoinghi.jpg
Quang cảnh buổi hội thảo
Đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Hoàng Văn Tuyển - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các nhà khoa học thuộc Hội Giống cây trồng Việt Nam và các Hội thành viên Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh.
 Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, đã tạo động lực thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Toàn tỉnh đã có trên 93 nghìn lượt đối tượng được hỗ trợ với tổng số vốn trên 23 tỷ đồng, 460 trang trại đạt tiêu chí, thu hút 75 dự án đầu tư vào nông nghiệp nông thôn với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt trên 3.400 tỷ đồng. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai Nghị quyết vẫn còn bộc lộ một số hạn chế nhất định về đối tượng được thụ hưởng; quy mô Nghị quyết chưa phù hợp thực tiễn; chưa có nội dung hỗ trợ chuỗi sản xuất liên kết,...
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND, các cơ quan, ban, ngành đã tham mưu HĐND tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh và dự kiến được thông qua tại Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khoá XVIII.
daibieu_4.jpg
Các đại biểu tham gia phản biện, đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết
Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã tham gia thảo luận vào dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh với các ý kiến tập trung vào các vấn đề như: Nghị quyết mới ban hành cần đưa các doanh nghiệp là đối tượng được thụ hưởng nhằm hình thành chuỗi sản xuất liên kết giữa “4 nhà” (nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà quản lý); có chính sách hỗ trợ đối với công tác quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; thay đổi một số định mức tiêu chí đối với đối tượng thụ hưởng là người dân; chú trọng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng hỗ trợ đầu tư cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; đưa nội dung hỗ trợ dồn đổi ruộng đất vào Nghị quyết; các thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách hỗ trợ cần thực hiện nhanh chóng nhằm đảm bảo thời vụ sản xuất; chủ trương hỗ trợ cần chi tiết, cụ thể hơn.
Kết luận buổi hội thảo, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Dương Hoàng Hương khẳng định việc phối hợp giữa Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh với Ủy ban MTTQ tỉnh nhằm ghi nhận những ý kiến thiết thực nhất từ những người dân trong việc triển khai Nghị quyết. Đồng chí đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để tham mưu cho HĐND tỉnh sửa đổi, ban hành Nghị quyết để mục đích cuối cùng của Nghị quyết là kích thích tối đa sự phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Vũ Tuân
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)