THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

14/05/2019 14:26 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 09/5/2019, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1011/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)