THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

03/06/2019 10:39 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 28/5/2019, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1190/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)