THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Dược, lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

03/06/2019 10:48 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 28/5/2019, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1191/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Dược, lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)