THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quy hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ

29/05/2019 13:51 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 24/5/2019, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1177/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quy hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ. 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)