THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Tài chính

03/06/2019 15:01 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 29/5/2019, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1220/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Tài chính. 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)