KINH TẾ

318 doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2019

27/06/2019 11:31 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Theo số liệu từ Cục Thống kê tỉnh, tính đến hết ngày 15/6/2019, toàn tỉnh cấp đăng ký thành lập mới cho 318 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký 1.893,2 tỷ đồng; tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 5,9 tỷ đồng. Đăng ký thành lập mới trong quý tập trung chủ yếu ở loại hình Công ty TNHH với 250 doanh nghiệp, chiếm 78,6%.


-DSC6064.jpg
Dây chuyền sản xuất của Công ty cổ phần CMC
Trong 6 tháng đầu năm 2019 đã có 108 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 47,9% so với cùng kỳ năm 2018. Số lượng doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh, đăng ký tạm ngừng hoạt động gia tăng. Trong đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 25; số doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động kinh doanh là 162 doanh nghiệp (loại hình Công ty TNHH chiếm 60,5%) tăng 13,3%.
Để tiếp tục thu hút đầu tư có hiệu quả, cải thiện môi trường kinh doanh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, hành động thiết thực, hỗ trợ, động viên cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại các sở, ngành, địa phương; tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để nắm bắt và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp.
Cùng với các chính sách của tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh cũng cần đoàn kết, chia sẻ, gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu cùng phát triển bền vững. Chủ động duy trì và phát triển doanh nghiệp theo hướng đổi mới tư duy, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn; tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; ứng dụng công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, xây dựng uy tín, thương hiệu để nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh và năng lực cạnh tranh.
Nguyễn Liên
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)