THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019

01/07/2019 16:59 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 30/5, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 2362/KH-UBND về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019.


Theo đó, các sở, ngành, địa phương căn cứ vào nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với việc sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh; phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; giảm thiểu rõ nét ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm. Tiếp tục quy hoạch và nhân rộng các chuỗi cung cấp thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn, xây dựng thương hiệu, tạo niềm tin của người tiêu dùng vào các sản phẩm chuỗi nông lâm thủy sản an toàn; hình thành thói quen, tập quán tiêu dùng thực phẩm an toàn có địa chỉ, nhãn mác hàng hóa, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm.
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm cần được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức như: Tổ chức lễ phát động, diễu hành, hội thi, hội thảo, tập huấn; tuyên truyền qua các hội, đoàn thể; trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo pano, áp phích, phát tờ rơi… nhằm tập trung vào các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn cũng như các quy định về xử phạt hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
Cập nhật công khai đầy đủ trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả kiểm tra phân loại A, B, C các cơ sở sản xuất kinh doanh các trường hợp phát hiện và kết quả xử lý vi phạm để người tiêu dùng biết lựa chọn sản phẩm an toàn, tránh sử dụng sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm.
BBT

Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)