KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Giới thiệu công trình nghiên cứu “Bí ẩn trống đồng Lạc Việt”

04/07/2019 19:26 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 4/7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề giới thiệu công trình nghiên cứu “Bí ẩn trống đồng Lạc Việt” của Giáo sư, bác sỹ y khoa Paris Lê Trọng Tước - Chủ tịch Hội Phát triển kỹ thuật Y khoa nước Pháp ra nước ngoài ASETEM, Chủ tịch Hội đồng cao cấp Quốc tế Kinh dịch - Paris COSUIYKING.


Trống-đồng1.jpg
Giáo sư, bác sĩ Lê Trọng Tước giới thiệu về công trình nghiên cứu “Bí ẩn trống đồng Lạc Việt”
Theo nghiên cứu của Giáo sư, bác sĩ Lê Trọng Tước, tại làng Rền (xóm Rền, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh), các nhà khảo cổ đã đào thấy một cái nồi đất nung có khắc một quẻ Kinh dịch Lôi Thủy Giải ẩn chứa bí mật nhắn gửi các thế hệ sau của chủng tộc Lạc Việt đó là Sấm Trống kinh dịch trên trống đồng kỳ bí và lâu đời nhất. Quẻ Lôi Thủy Giải là bằng chứng chứng tỏ việc sử dụng Kinh dịch của dân tộc Lạc Việt. Vào thời đại Hùng Vương, các tác giả Lạc Việt đã dấu họa đồ Trung Thiên đồ Lạc Việt vào Hậu Thiên đồ thành các hình ảnh khắc đúc trên mặt các trống đồng Ngọc Lũ, Hoàng Hà, Quảng Xương (Thanh Hóa) một cách tài tình, thần bí.
Lần đầu tiên, tác giả Lê Trọng Tước đã nghiên cứu huyền thoại Con Rồng cháu Tiên (Lạc Long Quân và Âu Cơ) của dân tộc Lạc Việt cùng sự nghiên cứu trên các mặt trống đồng và đã tìm thấy sự kỳ bí, phong phú của các hình trên trống đồng là sự chuyển dịch của Hà Đồ trong Kinh dịch. Đồng thời tác giả còn giới thiệu, trình bày nguồn gốc và minh chứng cách sắp xếp tuần tự, liên tiếp của 64 quẻ Kinh dịch cùng giá trị lưu giữ những bí mật của trống đồng Đông Sơn Việt Nam.
Hội nghị đã thảo luận về nguồn gốc ra đời, kỹ thuật đúc, nghệ thuật thể hiện trên trống đồng, giải mã về các họa tiết hoa văn và các hình tượng con giống trên mặt trống đồng.
Giáo sư, bác sĩ Lê Trọng Tước là giáo sư đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài nghiên cứu về trống đồng. Công trình nghiên cứu của ông đã được công bố tại 12 nước châu Âu và được đánh giá cao.
Thu Hương
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)