TIN NỔI BẬT

Kỳ họp thứ Tám - HĐND tỉnh khóa XVIII: Tập trung thảo luận, giải trình về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

11/07/2019 16:02 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Sáng ngày 11/7, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vi Trọng Lễ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Dương Hoàng Hương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ Tám - HĐND tỉnh khóa XVIII tiến hành thảo luận, giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường về các nội dung được đông đảo đại biểu và cử tri quan tâm.


chat-van-1.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu điều hành phiên thảo luận, giải trình tại kỳ họp
Dưới sự điều hành của chủ tọa kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ các nội dung liên quan đến kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh, đề xuất các giải pháp để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cả năm 2019 và trong thời gian tới. 
Quan tâm thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế
Giải trình về tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng ước đạt 6,25%, mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây và thấp hơn bình quân chung cả nước, đồng chí Nguyễn Minh Xuyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Tốc độ tăng trưởng này tuy thấp hơn cùng kỳ năm 2018, nhưng cao hơn so với mức tăng 6 tháng đầu năm 2017. Tác động chính là do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vốn giữ vai trò chủ chốt dẫn dắt mức tăng trưởng chung của ngành và toàn nền kinh tế không còn duy trì được tốc độ tăng trưởng ấn tượng như giai đoạn trước. Nguyên nhân do năng lực sản xuất tăng thêm hạn chế vì một số dự án hiện vẫn đang trong quá trình chạy thử, chưa đạt hết công suất thiết kế; một số dự án lớn đã đi vào hoạt động ổn định, khó đạt mức tăng trưởng cao. Ngoài ra, một số nhà máy công nghiệp “truyền thống” của tỉnh chưa đầu tư cải tiến công nghệ sản xuất, bị cạnh tranh gay gắt bởi các doanh nghiệp khác và sản phẩm nhập khẩu. Đây là những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng chung của tỉnh 6 tháng đầu năm.
chat-van-2.jpg 
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Minh Xuyên giải trình tại kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Minh Xuyên khẳng định: UBND tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, đưa vào sản xuất cho ra các sản phẩm mới; hỗ trợ các dự án đang chạy thử sớm đi vào sản xuất đạt công suất thiết kế. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu cho UBND tỉnh về một số cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, cùng các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019 là 7,6% theo Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra.
Tại phiên giải trình, đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng làm rõ thêm về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh năm 2018 tăng 3 bậc với năm 2017, đứng thứ 24 trên cả nước nhưng có 3 chỉ số (Tính minh bạch, Tính năng động của chính quyền và Tính Gia nhập thị trường) giảm so với năm trước. Theo đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư mặc dù các tài liệu quy hoạch của tỉnh đều được công khai trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh nhưng các hình thức tuyên truyền, phổ biến các quy hoạch của tỉnh chưa đa dạng, thực hiện chưa thường xuyên; đầu tư cơ sở vật chất để số hóa dữ liệu về quy hoạch chưa nhiều nên việc tiếp cận thông tin của người dân, doanh nghiệp còn hạn chế nên đã làm giảm điểm ở chỉ số tính minh bạch.
Đối với chỉ số gia nhập thị trường, tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc giảm thời gian thành lập doanh nghiệp và thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng doanh nghiệp còn khó khăn trong việc triển khai thủ tục chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề có điều kiện, chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật. Nguyên nhân là do hướng dẫn thực hiện khâu đoạn này của các Bộ, ngành chưa kịp thời gây khó khăn trong triển khai thực hiện. Đây là chỉ số giảm điểm chung trên cả nước.
Việc giảm điểm ở chỉ số tính năng động của chính quyền là do công tác chỉ đạo thực hiện cải thiện môi trường đầu tư ở chính quyền cấp huyện, cấp xã có lúc chưa quyết liệt, nhất là việc thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư.
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư khẳng định toàn tỉnh đang quyết liệt thực hiện các giải pháp như nâng cao khả năng điều hành của thủ trưởng các đơn vị; củng cố tinh thần trách nhiệm của cán bộ làm công tác “một cửa”; tập trung cải cách thủ tục hành chính; chủ động cung cấp thông tin cho doanh nghiệp thông qua các kênh khác nhau. Từ đó từng bước nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI một cách bền vững.
Đảm bảo sắp xếp xã, khu dân cư theo lộ trình, ổn định cuộc sống người dân
Thời gian qua, việc sắp xếp, sáp nhập khu dân cư (KDC) và các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa quan trọng nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy. Tuy nhiên, quá trình sáp nhập có tác động nhiều mặt đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, người dân.
 chat-van-3.jpg
Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Đức Thịnh giải trình làm rõ vấn đề sắp xếp, sáp nhập xã, phường, thị trấn và khu dân cư
Giải trình về vấn đề này, đồng chí Ngô Đức Thịnh - Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định: Phương án, Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã, KDC được các huyện, thành, thị xây dựng trên cơ sở thống nhất từ các xã, phường, thị trấn. Việc xây dựng Phương án, Đề án đã có sự tính toán đảm bảo thuận lợi về địa giới hành chính, phong tục tập quán, lối sống sinh hoạt, tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân các đơn vị sắp xếp, sáp nhập. Tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch về việc sắp xếp, sáp nhập KDC, trong đó xác định rõ nội dung, lộ trình và các bước triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thực tiễn của các địa phương. Hiện nay, việc sắp xếp KDC ở các địa phương đã thực hiện khá hiệu quả. Riêng việc sắp xếp ĐVHC cấp xã, Sở Nội vụ đã xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể các địa phương việc lấy ý kiến cử tri đảm bảo đúng quy định. Cùng với việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã, KDC hiện nay, Sở Nội vụ hiện đang dự thảo chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và KDC trình UBND tỉnh trên tinh thần giảm số lượng, tăng chế độ phụ cấp, làm cơ sở để sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy để ĐVHC cấp xã mới, KDC mới đi vào hoạt động ổn định.
Cho ý kiến về vấn đề này, chủ tọa kỳ họp cho biết thời gian tới trên cơ sở hướng dẫn của trung ương, tỉnh sẽ có văn bản chỉ đạo cụ thể đối với các xã, phường, thị trấn phải thực hiện sáp nhập về việc sắp xếp, bố trí cán bộ công chức dôi dư sau sáp nhập.
Thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh
Giải trình làm rõ nguyên nhân chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh năm 2018 giảm 11 bậc so với năm 2017, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh thường xuyên quan tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh CCHC của tỉnh và đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, hằng năm Bộ Nội vụ thực hiện sửa đổi Bộ chỉ số CCHC, thay đổi thang điểm và cách tính điểm theo hướng giảm điểm tối đa ở những tiêu chí đã đạt được kết quả tốt từ những năm trước và tăng điểm tối đa ở những tiêu chí còn yếu và chưa thực hiện được, đặc biệt bổ sung một số tiêu chí mới để các địa phương có mục tiêu phấn đấu. Việc thay đổi cách tính điểm đánh giá cũng đã ảnh hưởng đến thứ hạng CCHC của tỉnh.
Song đánh giá mặt bằng chung, chỉ số CCHC của tỉnh những năm qua chưa thực sự bền vững. Để tiếp tục cải thiện chỉ số CCHC của tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo, đồng chí Ngô Đức Thịnh đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành; kiên quyết xử lý nghiêm minh các phòng chuyên môn, cán bộ, công chức, viên chức có sai phạm trong hoạt động công vụ; thực hiện nghiêm túc về thời gian giải quyết công việc, giảm tối đa tỷ lệ trả quá hạn đối với việc giải quyết TTHC; niêm yết công khai 100% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đồng thời thường xuyên rà soát, cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Mở rộng các hình thức thông tin, tuyên truyền để người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ hành chính công nhằm tăng số lượng người dân, tổ chức tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và sử dụng dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.
Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích việc thành lập các trường tư thục
Trước ý kiến phản ánh hiện nay, số biên chế giáo viên ở các trường học bậc mầm non và tiểu học còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu tại các địa phương, đồng chí Trịnh Thế Truyền - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Theo kế hoạch, trong năm 2019 Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh để xây dựng phương án tuyển dụng 380 chỉ tiêu viên chức làm việc tại cơ sở giáo dục tiểu học công lập theo hình thức thi tuyển tập trung. Riêng đối với giáo viên mầm non tuy hiện nay còn thiếu 144 biên chế so với chỉ tiêu được giao, nhưng Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất UBND tỉnh trong năm 2019 tạm thời chưa tuyển số giáo viên này để cho phép 2.256 giáo viên mầm non hiện đang làm việc ở chế độ hợp đồng được tiếp tục dạy tại các trường mầm non công lập của tỉnh. Đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích việc thành lập các trường tư thục hoặc chuyển đổi các trường công lập ra ngoài công lập đối với ngành học mầm non và THPT ở những nơi có điều kiện theo chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh.
 chat-van-4.jpg
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trịnh Thế Truyền giải trình về thực trạng thiếu giáo viên bậc mầm non và tiểu học ở nhiều địa phương
Tại phiên giải trình, làm rõ vấn đề tháo gỡ khó cho các trường học về chi trả lương cho nhân viên bảo vệ, đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Toàn tỉnh hiện có 900 trường mầm non và PTTH công lập với số lượng theo quy định là 1.800 bảo vệ. Thực tế hiện nay các trường đang hợp đồng 1.128 bảo vệ. Trước đây theo quy định tại Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT, việc chi trả kinh phí cho nhân viên bảo vệ được phép sử dụng từ nguồn huy động hợp pháp. Tuy nhiên, từ năm học 2018 - 2019 theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường không được sử dụng tiền từ nguồn vận động và tiếp nhận tài trợ để chi trả cho hoạt động an ninh, bảo vệ, do vậy việc chi trả cho hoạt động của nhà trường, trong đó có chi cho công tác bảo vệ gặp rất nhiều khó khăn. Về vấn đề này, đồng chí Trịnh Thế Truyền đề nghị UBND các huyện, thành, thị phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tạo điều kiện về kinh phí hỗ trợ các trường để đảm bảo mức hỗ trợ tối thiểu phục vụ cho các hoạt động chuyên môn và hoạt động chung của nhà trường, trong đó có công tác bảo vệ; nghiên cứu, đề xuất ban hành quy định tạm thời về khoản thu thỏa thuận của các trường công lập với phụ huynh học sinh để tăng nguồn thu phục vụ nhà trường.
Đầu tư nâng cấp đài truyền thanh cơ sở và các công trình, dự án trên địa bàn
Trước thực trạng hệ thống truyền thanh cơ sở ở các địa phương đã và đang hư hỏng, xuống cấp, có nơi không đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền ở cơ sở, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và xã, khu đặc biệt khó khăn, đồng chí Trịnh Hùng Sơn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Toàn tỉnh hiện có 13/277 đài truyền thanh cơ sở hỏng hóc, ngừng hoạt động. Bên cạnh đó, có khoảng 20% số đài truyền thanh cơ sở có công suất máy phát bị suy hao; 10% số KDC trên toàn tỉnh có hệ thống loa truyền thanh và đường dây bị hỏng hóc, ngừng hoạt động.
 chat-van-5.jpg
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trịnh Hùng Sơn giải trình về thực trạng hệ thống đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh
Năm 2016, Sở Thông và Truyền thông đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch đầu tư trang thiết bị và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020. Mặc dù trong bối cảnh cắt giảm đầu tư công, nhưng từ năm 2016 đến hết năm 2018, toàn tỉnh đã đầu tư thiết lập mới 15 đài và nâng cấp, sửa chữa 149 đài thuộc 13 huyện, thành, thị. Dự kiến năm 2019 sẽ đầu tư nâng cấp cho 9 đài thuộc 6 huyện, tập trung vào các huyện miền núi khó khăn. Để hệ thống đài truyền thành phát huy hiệu quả, đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thành, thị cần tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực cho việc đầu tư nâng cấp hệ thống đài truyền thanh cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo hoạt động hiệu quả, thường xuyên liên tục hệ thống đài truyền thanh cơ sở.
Xử phạt nghiêm các chủ đầu tư vi phạm thời gian quyết toán công trình, dự án đã hoàn thành
Giải trình về thực trạng nhiều dự án, công trình, hạng mục công trình trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư chậm nộp báo cáo quyết toán, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Giám đốc Sở Tài chính khẳng định: Tỉnh sẽ tiếp tục công khai danh mục dự án, danh sách chủ đầu tư và đơn vị nhà thầu vi phạm thời gian quyết toán và xử phạt theo quy định. Đồng thời chỉ ưu tiên bố trí đủ vốn thanh toán cho dự án, công trình đã hoàn thành phê duyệt quyết toán; không giao dự án mới cho chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toàn từ 24 tháng trở lên; không bố trí kế hoạch vốn còn thiếu cho dự án chậm nộp báo cáo quyết toàn từ 12 tháng trở lên.
 chat-van-6.jpg
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Mạnh Sơn giải trình về thực trạng nhiều dự án, công trình, hạng mục công trình trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành nhưng chậm quyết toán
Trả lời câu hỏi của cử tri về việc một số người dân thuộc diện được hỗ trợ để làm mới hoặc sửa chữa nhà theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công về nhà ở phản ánh đã được nhận số tiền hỗ trợ của của trung ương nhưng chưa được nhận số tiền đối ứng của tỉnh trong chính sách này, đồng chí Giám đốc Sở Tài chính cho biết Sở Tài chính đã tham mưu, trình UBND tỉnh cấp và cấp tạm ứng đủ cho các huyện, thành, thị; đồng thời đề nghị các địa phương sớm giải ngân nguồn kinh phí đến các đối tượng theo quy định.
Một số ý kiến của đại biểu cũng tập trung phân tích về giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp; chính sách an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất cho phụ nữ nông thôn; thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ…
Tại phiên làm việc buổi chiều, HĐND tỉnh tiếp tục tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại hội trường và bế mạc kỳ họp.
Lệ Thủy - Khánh Trang
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)