THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bồi thường nhà nước, Đăng ký biện pháp bảo đảm, Luật sư, thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp tỉnh

11/07/2019 08:28 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal -  Ngày 05/7/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1643/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bồi thường nhà nước, Đăng ký biện pháp bảo đảm, Luật sư, thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp tỉnh


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)