THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước, đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp huyện

11/07/2019 08:33 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 05/7/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1644/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường  nhà nước, đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền tiếp nhận  và giải quyết của cấp huyện


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)