TIN NỔI BẬT

Khẩn trương, quyết liệt triển khai đồng bộ và có hiệu quả Nghị quyết HĐND tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019

12/07/2019 07:29 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Sau hai ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, đổi mới, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành chương trình làm việc của Kỳ họp thứ Tám với nhiều nội dung quan trọng. Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng trích đăng bài phát biểu của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại phiên bế mạc kỳ họp.


DSC-9547.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu phát biểu bế mạc kỳ họp
...
Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; dành nhiều thời gian để thảo luận và đề ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; tập trung xem xét các báo cáo thường kỳ của UBND tỉnh, của các cơ quan chức năng; thảo luận và quyết định các nội dung chuyên đề quan trọng; miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh.
HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự đồng thuận của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; đồng thời, HĐND tỉnh đã phân tích, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, thách thức của nền kinh tế và những vấn đề liên quan đến xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đề ra các giải pháp thiết thực, cụ thể để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Việc thảo luận dân chủ, xem xét thấu đáo và thông qua các nghị quyết tại kỳ họp lần này nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong các kỳ họp trước đây; Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh, tiếp tục có những đổi mới. Việc dân chủ trong thảo luận, đề cao trách nhiệm trong hoạt động chất vấn và giải trình đã tạo không khí làm việc sôi nổi, thu hút sự quan tâm, theo dõi của Nhân dân và cử tri trong toàn tỉnh.
Dự báo 6 tháng cuối năm 2019, bên cạnh những thuận lợi cơ bản sẽ còn gặp nhiều khó khăn do tác động tình hình kinh tế, chính trị trong khu vực và thế giới diễn biến phức tạp; tác động tiêu cực của biến động về giá cả các mặt hàng thiết yếu, của thời tiết cực đoan, dịch bệnh trên đàn vật nuôi có nguy cơ lây lan diện rộng,... Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2019, tạo chuyển biến rõ rệt trong việc thực hiện 4 khâu đột phá, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế trong tỉnh năm 2019 đạt mục tiêu đề ra, đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm chính trị cao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thúc đẩy tăng trưởng các ngành, các lĩnh vực và của mỗi địa phương, đơn vị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của từng sở, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân.
Ngay sau kỳ họp, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo các ngành, các cấp nghiên cứu tiếp thu những ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh và cử tri; triển khai đồng bộ và có hiệu quả Nghị quyết HĐND tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019 mà HĐND đã thông qua. Tôi đề nghị tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
Một là: Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội năm 2019, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu đề ra. Nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp; tiếp tục chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy để đẩy nhanh tiến độ dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai; ưu tiên phát triển nông nghiệp quy mô lớn, sản xuất hàng hóa tập trung, công nghệ cao gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản theo hướng nâng cao giá trị, phát triển bền vững. Chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi nói chung; từng bước chuyển sang chăn nuôi theo hướng công nghiệp quy mô lớn. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, dập dịch tả lợn châu Phi, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống tiên tai trong mùa mưa bão. Tăng cường thu hút các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Huy động tối đa nguồn lực để xây dựng nông thôn mới để có thêm nhiều xã, khu dân cư trong năm 2019 đạt chuẩn nông thôn mới.
Hai là: Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Chủ động trong công tác đối thoại doanh nghiệp để nắm bắt, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển thị trường để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh. Quan tâm thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư trong tỉnh và trong nước. Tập trung huy động nguồn lực đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn các dự án đầu tư công, nhất là các chương trình, dự án trọng điểm; tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng thiết yếu các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trọng điểm, tạo mặt bằng sạch để thu hút đầu tư ở các khu công nghiệp đã có như Cẩm Khê, Phú Hà...; triển khai quy hoạch các Khu công nghiệp Hạ Hòa, Tam Nông. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, các hoạt động khuyến công nhằm thu hút các dự án công nghệ cao vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Chủ động nắm bắt và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư sớm hoàn thành các dự án đi vào hoạt động, tạo năng lực sản xuất mới cho tăng trưởng.
Ba là: Tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách, khai thác tốt nguồn thu, đảm bảo vượt kế hoạch thu ở tất cả các lĩnh vực và các cấp; thực hiện có hiệu quả các biện pháp chống thất thu, chuyển giá, nợ đọng thuế. Thực hiện tốt công tác quản lý giá cả, thị trường; quyết liệt phòng chống chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm; xử lý nghiêm, công khai các vi phạm. Nâng cao chất lượng, đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực dịch vụ có tiềm năng, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao phục vụ đời sống nhân dân và sản xuất - kinh doanh. Chủ động, tích cực nắm bắt tình hình giải quyết kịp thời các điểm nóng về môi trường, khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản; tăng cường công tác thẩm định cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản. Đẩy nhanh tiến độ Đề án bảo vệ môi trường nông thôn và Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết xử lý các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh gây ô nhiễm môi trường.
Bốn là: Tập trung đổi mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực; tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp tinh gọn, hiệu quả. Khuyến khích xã hội hóa giáo dục, đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục, nhất là giáo dục nghề nghiệp. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn, nâng cao y đức và kỹ năng ứng xử trong phục vụ người bệnh. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, đảm bảo tiến độ xây dựng, nâng cấp các bệnh viện các tuyến, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, bảo đảm an toàn, bền vững Quỹ bảo hiểm y tế. Bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. Xây dựng và tổ chức triển khai Đề án tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng cấp quốc gia năm 2020. Đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
Năm là: Nâng cao chất lượng hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, nâng cao đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Tiếp tục sắp xếp bộ máy, tinh giản đội ngũ cán bộ tại các cơ quan. Thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về sắp xếp, sáp nhập khu dân cư và triển khai phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác nắm tình hình, tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động chống phá, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, đặc biệt là tội phạm hoạt động có tổ chức, côn đồ, có vũ khí. Thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông, xử lý kiên quyết các phương tiện giao thông quá khổ, quá tải. Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, quản lý vũ khí, vật liệu nổ; bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh an toàn thông tin. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Thực hiện tốt nhiệm vụ luyện tập, tổ chức thành công, an toàn diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2019.
Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thành công tốt đẹp. Kết quả kỳ họp đã tạo niềm tin về sự đoàn kết, nhất trí để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2016 - 2021. HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và toàn thể Nhân dân của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của UBND, các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp; cùng với các cơ quan, tổ chức hữu quan, cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ và các cơ quan thông tin tuyên truyền đã theo dõi, phản ánh kịp thời về diễn biến trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp.
Sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh quyết liệt hơn nữa trong việc chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh; khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 mà Nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra. Đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết đã được ban hành; sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
Các vị đại biểu HĐND tỉnh cần tích cực, chủ động hơn nữa trong hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, và kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; nghiên cứu, nắm bắt thực tiễn, đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời tới HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan.
* Đầu đề do BBT đặt
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)