TIN NỔI BẬT

Kỳ họp thứ Tám - HĐND tỉnh khóa XVIII: Thông qua các Nghị quyết và bế mạc kỳ họp

12/07/2019 07:28 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Chiều ngày 11/7, Kỳ họp thứ Tám - HĐND tỉnh khóa XVIII đã thảo luận, xem xét, biểu quyết thông qua các Nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp đã thông qua 14 Nghị quyết, trong đó có 10 Nghị quyết chuyên đề.


dc-BVQ.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu tại kỳ họp
Trong chương trình làm việc, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế - xã hội của tỉnh phải đối mặt không ít khó khăn thách thức như: Thời tiết thất thường, bệnh dịch tả lợn châu Phi ảnh hưởng nặng nề đến ngành chăn nuôi; thị trường tiêu thụ một số sản phẩm chủ lực khó khăn, lượng tồn kho lớn; một số dự án đầu tư quan trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2019 chưa đi vào hoạt động,... Với sự nỗ lực của hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn tiếp tục duy trì ổn định và phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo không để xảy ra các vụ việc lớn, phức tạp. Thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ công chức được chấn chỉnh và có chuyển biến tích cực.
Tuy nhiên, nhiệm vụ còn lại 6 tháng cuối năm hết sức nặng nề, đòi hỏi phải có sự cố gắng nỗ lực và quyết tâm rất lớn của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tổ chức thực hiện. Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang mong nhận được sự chỉ đạo, chia sẻ, giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể nhân dân, sự đồng thuận và ủng hộ của đại biểu HĐND tỉnh, cử tri trong tỉnh để UBND tỉnh phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 đã đề ra.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu ghi nhận tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tập trung trí tuệ của các đại biểu HĐND tỉnh cũng như các cơ quan mời dự họp trước cử tri và toàn thể nhân dân.
Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2019, tạo chuyển biến rõ rệt trong việc thực hiện 4 khâu đột phá, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế trong tỉnh năm 2019 đạt mục tiêu đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai đồng bộ và có hiệu quả Nghị quyết HĐND tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019 mà HĐND tỉnh đã thông qua. Trong đó, tập trung phát triển toàn diện kinh tế - xã hội năm 2019, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu đề ra. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Chủ động trong công tác đối thoại doanh nghiệp để nắm bắt, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển thị trường để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh. Quan tâm thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư trong tỉnh và trong nước. Tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách, khai thác tốt nguồn thu, đảm bảo vượt kế hoạch thu ở tất cả các lĩnh vực và các cấp; thực hiện có hiệu quả các biện pháp chống thất thu, chuyển giá, nợ đọng thuế. Tập trung đổi mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực; tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp tinh gọn, hiệu quả. Khuyến khích xã hội hóa giáo dục, đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn, nâng cao y đức và kỹ năng ứng xử trong phục vụ người bệnh. Xây dựng và tổ chức triển khai Đề án tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng quy mô cấp quốc gia năm 2020. Đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
DBHDND.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, nâng cao đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Tiếp tục sắp xếp bộ máy, tinh giản đội ngũ cán bộ tại các cơ quan, đơn vị. Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về sắp xếp, sáp nhập khu dân cư và triển khai phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác nắm tình hình, tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động chống phá, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ luyện tập, tổ chức thành công, an toàn diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2019.
14 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ Tám - HĐND tỉnh khóa XVIII
1. Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
2. Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
3. Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
4. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
5. Nghị quyết về phương án phân bổ vốn dự phòng trung hạn 2016 - 2020 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
6. Nghị quyết thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
7. Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi của các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
8. Nghị quyết Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Phú Thọ và chế độ tiếp khách trong nước.
9. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
10. Nghị quyết thông qua điều chỉnh quy mô, địa điểm cụm công nghiệp trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Phú Thọ.
11. Nghị quyết về Quy định chế độ hỗ trợ và mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy công lập của tỉnh.
12. Nghị quyết Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
13. Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở và thương mại, dịch vụ tại phường Bến Gót, thành phố Việt Trì.
14. Nghị quyết Thông qua danh mục bổ sung các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha, đất rừng sản xuất dưới 50ha thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án điều chỉnh bổ sung tại các nghị quyết đang còn hiệu lực; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.
 
Lệ Thủy - Khánh Trang
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)