KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh

12/07/2019 17:32 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 12/7, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ KH&CN tổ chức hội thảo về sự cần thiết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) và thành phần hệ sinh thái KNĐMST tỉnh Phú Thọ năm 2019. 


thaoluan.jpg
Lãnh đạo Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN trao đổi về thực trạng phát triển hệ sinh thái KNĐMST ở Việt Nam trong tương lai
Tham dự buổi hội thảo có lãnh đạo Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN (Bộ KH&CN); đại diện lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo các hội, đoàn thể cùng đông đảo sinh viên thuộc các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.
Ngày 18/5/2016, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 844/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST quốc gia đến năm 2025” (gọi tắt là Đề án). Mục tiêu của Đề án nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ sự hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh, khai thác trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới; khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 hỗ trợ phát triển 2 nghìn dự án, hỗ trợ phát triển 600 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 100 doanh nghiệp gọi được vốn đầu tư với tổng giá trị ước tính khoảng 2 nghìn tỷ đồng, Tại tỉnh Phú Thọ, Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST, giai đoạn 2017 - 20202, định hướng đến năm 2025 được UBND tỉnh ban hành xác định mục tiêu triển khai cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Đề án phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh; thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động KNĐMST tỉnh; tạo lập môi trường thuận lợi nhằm thúc đẩy hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh, mô hình mới khoa học, trí tuệ, tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm góp phần tạo việc làm, tăng năng suất lao động, đóng góp vào quá trình thúc đẩy và nâng cao chất lượng, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh theo hướng bền vững. Phấn đấu đến năm 2025 thu hút 50 - 60 tỷ đồng đầu tư cho các doanh nghệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh; hỗ trợ phát triển tối thiểu 20 dự án, 10 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, Sở KH&CN tổ chức truyền thông về KNĐMST; triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, Chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao KHCN vào sản xuất và đời sống,…
ramatHLV.jpg
Ra mắt Ban cố vấn/huấn luyện viên hệ sinh thái KNĐMST tỉnh Phú Thọ
Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về vai trò của khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng; chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp; kinh nghiệm trong việc tuyển chọn và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kế hoạch hỗ trợ đào tạo mạng lưới cố vấn/huấn luyện viên KNĐMST tỉnh Phú Thọ; trao đổi các nội dung về KNĐMST với khởi nghiệp thông thường, các điều kiện tham gia KNĐMST trên địa bàn tỉnh;… Đồng thời phân tích, làm rõ hơn các nội dung của KNĐMST, từ đó xác định các nhiệm vụ cụ thể để thực hiện các dự án KHCN.
Trong dịp này, Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự, ra mắt Ban cố vấn/huấn luyện viên hệ sinh thái KNĐMST tỉnh Phú Thọ.
Vũ Tuân
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)