Đề cương tuyên truyền

Kết quả công tác phòng, chống thiên tai năm 2018, nhiệm vụ năm 2019

02/08/2019 10:39 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal -  Ngày 29/7/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành văn bản số 195-CV/BTGTU về việc tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)