QUỐC PHÒNG - AN NINH

Thị xã Phú Thọ sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

27/08/2019 09:05 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 23/8, UBND thị xã Phú Thọ tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019.


image001_337.jpg
Lãnh đạo thị xã Phú Thọ trao Giấy khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019
Trong 10 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn thị xã đã quán triệt, thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân. Phát huy tốt vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban ngành đoàn thể trong xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ. Gắn nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Sức mạnh tổng hợp từ lãnh đạo của cấp ủy, nhận thức của nhân dân, khả năng huy động cho quốc phòng, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng lên.
Công tác diễn tập, luyện tập sắn sàng chiến đấu được thực hiện nghiêm túc và hoàn thành 100% kế hoạch. Công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng vượt 10%. Các chính sách hậu phương quân đội và chính sách với người có công được thực hiện hiệu quả, nghiêm túc, đúng luật. Trong 10 năm, toàn thị xã đã tuyển chọn, gọi đủ 1.040 thanh niên nhập ngũ, đảm bảo 100% quân số được giao; lực lượng vũ trang thị xã liên tục là lá cờ đầu trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh.
Trong thời gian tới, thị xã Phú Thọ xác định tập trung thực hiện tốt  5 mục tiêu và 7 nhiệm vụ, giải pháp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Trọng tâm là xây dựng lực lượng quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc; xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh ngày càng vững mạnh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ thị xã vững chắc.
Trong dịp này, UBND thị xã đã tuyên dương, khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

Khánh Vân

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)