THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh

30/08/2019 16:47 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 28/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 3974/UBND-KGVX về tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.


Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tập trung huy động các nguồn lực, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tăng cường giám sát, theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch, các ổ dịch sốt xuất huyết hiện có và nguy cơ phát sinh; tổ chức phun hóa chất diệt muỗi trên diện rộng tại các khu vực có nguy cơ cao và phun hóa chất xử lý triệt để khi phát hiện các ổ dịch, không để dịch bùng phát, lan rộng, kéo dài. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ngành, các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế và các phương tiện cần thiết để đối phó với dịch bệnh; tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, đặc biệt tại các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân; xây dựng kế hoạch phân tuyến điều trị, hỗ trợ cán bộ điều trị có kinh nghiệm cho tuyến dưới để chủ động trong điều trị tại chỗ, hạn chế quá tải bệnh viện tuyến tỉnh và lây nhiễm chéo.
Chủ động tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ y tế dự phòng, cán bộ làm công tác điều trị và mạng lưới cộng tác viên về các nội dung hướng dẫn giám sát, phòng, chống dịch, hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh; kiện toàn và duy trì hoạt động thường xuyên đội ngũ cộng tác viên phòng, chống sốt xuất huyết.
Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, điều phối các nguồn lực, kịp thời bố trí kinh phí cho các hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết để ngành Y tế và các đơn vị liên quan kịp thời triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn, bảo đảm thực hiện mục tiêu, yêu cầu đặt ra.
Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh phối hợp với ngành Y tế tổ chức các chiến dịch truyền thông nhằm hướng dẫn các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, đơn vị kinh doanh thực hiện đúng quy định, chỉ đạo về vệ sinh môi trường, tránh để phát sinh loăng quăng, bọ gậy truyền bệnh sốt xuất huyết. Tăng dung lượng, thời lượng tuyên truyền để vận động người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh ngay tại hộ gia đình; hướng dẫn người dân cách thức tự sử lý các dụng cụ chứa nước tránh tạo môi trường cho muỗi sinh sản, các biện pháp diệt muỗi và phòng tránh muỗi đốt.
UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo triển khai mạnh mẽ các hoạt động diệt loăng quăng, bọ gậy trên địa bàn các huyện, thành, thị; xây dựng kế hoạch tổ chức 3 chiến dịch lớn diệt loăng quăng, bọ gậy từ nay đến hết quý IV/2019 và duy trì hoạt động 1 tuần/1 lần tại các khu vực có nguy cơ cao, 2 tuần/1 lần tại các khu vực có chỉ số muỗi, loăng quăng, bọ gậy cao và 1 tháng/1 lần tại các khu vực còn lại; phối hợp, chỉ đạo các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội chủ động vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường.
Đẩy mạnh tuyên truyền đến mọi người dân thực hiện tốt phong trào Vệ sinh yêu nước, gắn việc phòng chống dịch bệnh và phòng chống sốt xuất huyết với các phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa và các phong trào khác tại địa phương; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện phòng, chống dịch bệnh và phòng, chống sốt xuất huyết; kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt, đồng thời phê bình, kiểm điểm các cá nhân, đơn vị chưa thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)