TIN NỔI BẬT

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đến cán bộ, đoàn viên và người dân

10/09/2019 14:55 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Đại Dũng - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Khánh tiết, thi đua khen thưởng và tuyên truyền diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Phú Thọ năm 2019 tại hội nghị triển khai phân công nhiệm vụ cho các cơ quan thành viên của Tiểu ban tổ chức vào ngày 9/9.  


ketluan.jpg
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng chủ trì hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng yêu cầu: Trên cơ sở kế hoạch phân công nhiệm vụ các đơn vị thành viên Tiểu ban, Văn phòng UBND tỉnh sớm xây dựng văn bản trình lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện đảm bảo không chồng chéo. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Công an tỉnh thực hiện tốt công tác nắm bắt tư tưởng xã hội và báo cáo kịp thời cho lãnh đạo tỉnh nhằm xử lý các tình huống phát sinh.
Đối với công tác tuyên truyền, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng yêu cầu các cơ quan triển khai đăng ký, quản lý đội ngũ phóng viên tác nghiệp, đưa tin về diễn tập. Các đơn vị thành viên Tiểu ban thường xuyên trao đổi thông tin, báo cáo tình hình với Thường trực Tiểu ban về tiến độ, kết quả triển khai tổ chức thực hiện; đồng thời phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập đến cán bộ, đảng viên và người dân. Công tác khen thưởng sau diễn tập cần đảm bảo đúng người, đúng việc; gắn công tác diễn tập với công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua trong mọi ngành, mọi cấp. Các đơn vị, địa phương làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ nhiệm vụ diễn tập đạt kết quả cao nhất, bảo đảm bí mật, tiết kiệm và an toàn tuyệt đối.
sepQ2.jpg
Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu thảo luận tại hội nghị
Ngay sau khi có quyết định của Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT tỉnh về việc thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc Ban tổ chức; kế hoạch phân công, giao nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập KVPT tỉnh; cơ quan thường trực của Tiểu ban Khánh tiết, thi đua khen thưởng và tuyên truyền đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Tiểu ban, bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, thống nhất cao, đúng tiến độ, thời gian quy định.
Theo đó, triển khai treo băng zôn trên các trục đường chính hướng về Trung tâm Hội nghị tỉnh, nơi diễn tập vận hành cơ chế; trên trục đường chính vào thao trường khu 7, xã Tiên Kiên, khu vực bắn chiến đấu, khu vực diễn tập thực binh A2. Treo cờ trên các trục đường chính ở trung tâm thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao, Tam Nông từ ngày 1 - 20/10/2019. Bảo đảm khánh tiết, trang âm cho các hội nghị của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh trong vận hành cơ chế tại Trung tâm Hội nghị tỉnh; khu chiến đấu giả định tại thao trường khu 7, xã Tiên Kiên; thao trường bắn chiến đấu xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê. Hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể đảm bảo trang trí khánh tiết, trang âm cho các hội nghị của đơn vị mình.
Tại hội nghị, các thành viên Tiểu ban đã thảo luận, đóng góp ý kiến để thống nhất các nội dung triển khai thực hiện, đảm bảo sự phối hợp tốt giữa các thành viên trong công tác chuẩn bị, nhằm thực hiện tốt nhất mọi công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Vũ Tuân
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)