THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tuc hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ

14/10/2019 08:24 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 4/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2473/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tuc hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền  tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)