Đường dây nóng

Đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp

01/11/2019 09:49 SA

Xem cỡ chữ Email Print


STT
Đơn vị
Số điện thoại
Thư điện tử
1
Sở Thông tin và Truyền thông
- 02103811486
- 0985655512;
sotttt@phutho.gov.vn
2
Sở Kế hoạch và Đầu tư
- 0983.085.396
- 0906.998.666
sokhdt@phutho.gov.vn
3
Sở Tài nguyên môi trường
- 02103.843.782
- 02103.843.784
sotnmt@phutho.gov.vn
4
Sở Khoa học và Công nghệ
- 0210.3846.343
- 0210.3854.694
sokhcn@phutho.gov.vn
5
Sở Xây dựng
- 02103.846.534
soxaydung@phutho.gov.vn
6
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- 02103.846238
- 02103.851306
sonn@phutho.gov.vn
7
Sở Tài chính
- 0210.3844.734
- 0210.3846.284
gqkn.sotc@phutho.gov.vn
8
Ban Quản lý Khu công nghiệp
- 02103.843.021
bqlkcn@phutho.gov.vn
9
Kho bạc Nhà nước tỉnh
- 02103.842.148
- 02103.842.147
kbnn-phutho@vst.gov.vn
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)