TIN NỔI BẬT

Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

08/11/2019 08:22 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 6/11, Tiểu ban II, Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ tỉnh, Trưởng Tiểu ban II làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc xây dựng và thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Cùng tham gia đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.


Tin-ba-Huyen.jpg
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền phát biểu tại buổi kiểm tra
Thời gian qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các văn bản của cấp trên về thực hiện quy chế dân chủ thành các kế hoạch, chương trình hành động để lãnh đạo tổ chức thực hiện. Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ Đảng bộ Khối và cơ sở. Chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, của cơ quan, quy chế quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ, thi đua, khen thưởng, quy chế phối hợp công tác giữa thủ trưởng cơ quan với Ban Chấp hành công đoàn... Duy trì tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hằng năm. Công khai hóa 9 việc cán bộ, công chức được biết, 8 việc cán bộ, công chức tham gia ý kiến, thủ trưởng cơ quan quyết định, 5 việc cán bộ, công chức tham gia giám sát, kiểm tra. Đồng thời tạo điều kiện để các đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân phát huy vai trò giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Các cấp ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân; tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ, thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế, điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ, công chức, viên chức phù hợp, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về thực hiện dân chủ; góp phần phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền ghi nhận những kết quả của Đảng bộ Khối trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ.
Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới Đảng bộ Khối cần có hướng dẫn hoạt động, đánh giá, xếp loại Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở - coi đây là một trong những căn cứ đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng hằng năm. Quan tâm xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình thực hiện dân chủ ở các cơ quan, đơn vị trong khối. Đồng thời rà soát lại các đơn vị có đối tượng hợp đồng lao động và phối hợp sắp xếp tổ chức công đoàn phù hợp; chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.
Tin-ba-Huyen-2.jpg
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn giải trình với đoàn kiểm tra về thực hiện dân chủ ở cơ sở
Trước đó, Tiểu ban II, Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại Đảng bộ Sở Xây dựng và Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu 2 Đảng bộ rà soát lại các văn bản, nội dung chỉ đạo liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở; nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo và Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ và tiếp tục quan tâm chăm lo sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Hồng Liên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)