TIN NỔI BẬT

ĐBQH tỉnh Phú Thọ tham gia chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ

08/11/2019 08:22 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 7/11, dưới sự chủ trì, điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực quản lý của ngành Nội vụ về việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; sắp xếp cán bộ, công chức sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã; công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bồi dưỡng, đào tạo, thi nâng ngạch, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và viên chức; công tác đánh giá, xử lý vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 


07-11.jpg
Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Cao Đình Thưởng tham gia chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân
Chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, ĐBQH Cao Đình Thưởng - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ đề nghị Bộ trưởng làm rõ quy định về chức danh hàm của các cơ quan Trung ương. Trả lời trước Quốc hội, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết: Hiện nay, Đảng và Nhà nước không quy định hàm. Thực hiện chủ trương này, Ban cán sự Đảng Chính phủ đã giao cho Bộ Nội vụ ban hành Nghị định liên quan đến hàm, thư ký, trợ lý, các chức danh về chuyên viên cao cấp. Năm 2018, Bộ Chính trị đã giao cho Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tiến hành xây dựng văn bản về chuyên gia cao cấp, chức danh trợ lý, chức danh thư ký; Bộ Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương sớm trình Bộ Chính trị về các chức danh này. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân sẽ sớm xem xét chức danh hàm để chuyển thành chuyên gia cao cấp chứ không còn chức danh hàm.
Đề cập đến việc tổ chức thi chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, ĐBQH tỉnh Phú Thọ cho rằng việc tổ chức thi là không còn phù hợp; nếu việc thi chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp là cần thiết trong thời gian tới thì phải cải tiến, bổ sung như thế nào. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, để thực hiện chính sách tiền lương vào năm 2021, từ năm 2021 sẽ thực hiện trả lương theo vị trí việc làm và trả lương theo vị trí chức danh, chức vụ lãnh đạo. Như vậy những người có chức danh chức vụ lãnh đạo sẽ trả lương theo chức danh lãnh đạo tương ứng với ngạch công chức quy định; đối với những công chức không giữ chức danh lãnh đạo quản lý có 2 luồng tư tưởng khác nhau: Thi nâng ngạch để hưởng lương hay thi theo vị trí việc làm để hương lương theo ngạch. Quan điểm của Bộ Nội vụ là thi theo vị trí việc làm để hưởng lương theo ngạch vì Đề án là trả lương theo vị trí việc làm. Tuy nhiên, đây là vấn đề cần được nghiên cứu kỹ để thể hiện tại nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức.
Về Đề án chính sách cải cách tiền lương mới, để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ trưởng cho biết, Bộ Chính trị đã giao cho Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan chủ trì thực hiện xây dựng Đề án vị trí việc làm, xây dựng chức danh tương đương để thực hiện theo cơ chế tiền lương, trả lương theo vị trí việc làm và trả lương theo chức vụ lãnh đạo quản lý. Hiện nay, Bộ Nội vụ được phân công là thực hiện việc hướng dẫn cho các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Chủ tịch nước để xây dựng Đề án vị trí việc làm các cơ quan hành chính. Ban Tổ chức Trung ương sẽ hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm của các cơ quan khối Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị, xã hội. Đối với các bộ, ngành thì sẽ tiến hành xây dựng Đề án vị trí việc làm và thang bảng lương cơ cấu từng vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị mình. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp vị trí việc làm, tổng hợp chức danh tương đương và tổng hợp thang bảng lương của các bộ, ngành để trình với Bộ Chính trị. Bộ Chính trị sẽ cho ý kiến và làm cơ sở cho năm 2020 sẽ tiến hành xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để chuẩn bị thực hiện chế độ tiền lương năm 2021. 

Khổng Thủy 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)