Thông báo

Công bố danh sách tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

04/11/2019 08:12 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và Kế hoạch số 4792/KH-UBND ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, ngày 10/10/2018, Sở Tư pháp đã đề nghị Bộ Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ đăng tải danh sách các tổ chức và người thực hiện Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ đăng tải một số thông tin và danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện tại đã có sự thay đổi.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)