Thông báo

Thi tuyển sáng tác phác thảo tranh hoành tráng “Chiến thắng Chân Mộng - Trạm Thản năm 1952” tại địa điểm Nghĩa trang chiến dịch Chân Mộng - Trạm Thản, xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh

15/11/2019 09:30 SA

Xem cỡ chữ Email Print


THỂ LỆ
Thi tuyển sáng tác phác thảo tranh hoành tráng “Chiến thắng Chân Mộng - Trạm Thản năm 1952” tại địa điểm Nghĩa trang chiến dịch Chân Mộng - Trạm Thản, xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh.
(Ban hành kèm theo Tờ trình số 84/ TTr - UBND ngày 14/8/2019 của UBND huyện Phù Ninh)
 
I. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI TUYỂN
1. Hình thức:
Thi tuyển rộng rãi theo phương thức thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài PTTH Phú Thọ, Báo Phú Thọ, Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ, và các phương tiện thông tin khác.
2. Thời gian:
- Phát hành hồ sơ mời thi tuyển sáng tác miễn phí (trong vòng 10 ngày)
- Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thể liên lạc với Ban tổ chức cuộc thi theo địa chỉ: Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh để nhận thể lệ hoặc căn cứ thể lệ cuộc thi đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để tham gia sáng tác. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ động thực hiện phác thảo, gửi văn bản xác nhận (đơn đăng ký dự thi tuyển) cho Ban tổ chức cuộc thi.
- Thời gian chuẩn bị phương án dự thi vòng 1 (trong vòng 40 ngày kể từ ngày bắt đầu thông báo Thể lệ thi tuyển).
- Thời gian đi thực địa: Trong thời gian phát hành hồ sơ, Ban tổ chức thi tuyển chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn đi thực địa vị trí khu đất xây dựng tại khu vực địa điểm Nghĩa trang chiến thắng Chân Mộng - Trạm Thản – xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh.
- Thời gian nộp phương án dự thi vòng 1 (trong vòng 05 ngày sau ngày kết thúc thời gian chuẩn bị phương án dự thi)
- Thời gian công bố kết quả, trao giải thưởng vòng 1: Dự kiến sau 15 ngày, kể từ ngày kết thúc nộp phương án dự thi. Ban tổ chức có thông báo bằng văn bản. 03 tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn trao giải sẽ bước tiếp vào vòng hai.
- Thời gian nộp phương án dự thi vòng 2: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày công bố kết quả vòng một, tác giả thực hiện bước thể hiện nâng cao từ mẫu phác thảo được lựa chọn vòng một, tác giả phải nộp mẫu phác thảo vòng hai trước theo thông báo của Ban tổ chức.
- Thời gian tổ chức hội thảo, trưng bày lấy ý kiến rộng rãi nhân dân 03 tác phẩm vòng 2: Dự kiến trong 15 ngày, kể từ ngày nộp phương án dự thi, Ban tổ chức có thể mở hội thảo và trưng bày các tác phẩm nhằm lấy ý kiến rộng rãi. Sau đó, Hội đồng nghệ thuật sẽ lựa chọn 01 tác phẩm tiểu biểu nhất để thi công. Ban tổ chức sẽ có thông báo bằng văn bản.
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1. Đối với tổ chức dự thi: Tất cả các tổ chức trong nước, ngoài nước có năng lực về thiết kế kiến trúc, mỹ thuật, điêu khắc.
2. Đối với cá nhân dự thi: Tất cả cá nhân trong nước, ngoài nước có trình độ, kinh nghiệm chuyên ngành thiết kế kiến trúc và mỹ thuật, điêu khắc.
III. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ DỰ THI:
Hồ sơ dự thi bao gồm: bản vẽ mẫu phác thảo bức tranh hoành tráng, bản vẽ quy hoạch mặt bằng tổng thể và phối cảnh, mô hình và thuyết minh ý tưởng nghệ thuật của tác phẩm.
a. Mẫu phác thảo tác phẩm dự thi: Trên chất liệu giấy, khuôn khổ phác thảo có chiều rộng tối thiểu là 40cm, chiều dài theo tỷ lệ thực tế.
b. Bản vẽ quy hoạch mặt bằng tổng thể và phối cảnh không gian:in màu trên khổ A0, căng pano.
c. Thuyết minh ý tưởng nghệ thuật thể hiện tác phẩm: Cần nêu rõ nội dung, ý tưởng cốt lõi của công trình về hình khối, quy mô, chất liệu, tư tưởng và ấn tượng thẩm mỹ. Ý tưởng quy hoạch tổ chức không gian, công năng, giải pháp hạ tầng kĩ thuật... phù hợp với quy hoạch chung. Phân tích tính khả thi của phương án và dự kiến hiệu quả đầu tư của công trình.
(Bản vẽ phác thảo, thuyết minh dự thi không ghi tên hoặc bút danh tác giả dự thi, chỉ ghi kí hiệu tự chọn).
IV. ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ DỰ THI:
Ban tổ chức cuộc thi sáng tác phác thảo bức tranh hoành tráng: Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh.
 Địa chỉ: thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
 
Email: sangtactranhchanmong-tramthan@gmail.com.
Số điện thoại: 0868.922.967
V. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THI:
1. Phương pháp đánh giá:
Hội đồng nghệ thuật chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá hồ sơ dự thi.
Tất cả các thành viên của Hội đồng nghệ thuật được đọc, nghiên cứu hồ sơ dự thi, được trao đổi, tranh luận về nội dung tác phẩm dự thi trong các cuộc họp do Chủ tịch hội đồng triệu tập.
Căn cứ yêu cầu, quy định trên thang điểm được Chủ tịch Hội đồng phê duyệt, các thành viên đánh giá, xếp hạng hồ sơ dự thi bằng cách bỏ phiếu được tổ chức công khai với đầy đủ các thành viên trong hội đồng.
Tổ thư ký giúp việc Hội đồng nghệ thuật tổng hợp kết quả các phiếu đánh giá, lập thành biên bản. Các phương án, tác phẩm dự thi được xếp hạng theo tổng số điểm từ cao xuống thấp.
Hội đồng nghệ thuật báo cáo kết quả thi tuyển vòng 1, ra quyết định tuyển chọn 03 tác phẩm tiêu biểu được đánh giá cao nhất và thông báo cho các tổ chức (cá nhân) tiếp tục hoàn thiện phương án dự thi theo ý kiến tham gia, góp ý của Hội đồng nghệ thuật, Chủ đầu tư. Sau khi hoàn thiện xong nộp lại phương án đã hoàn thiện và được bảo vệ phương án trước Hội đồng nghệ thuật. Hội đồng nghệ thuật cùng với Chủ đầu tư (trường hợp được Chủ đầu tư mời) tổ chức hội thảo, trưng bày lấy ý kiến rộng rãi, báo cáo với UBND tỉnh Phú Thọ và các cơ quan cấp trên (nếu cần) xem xét cho ý kiến làm cơ sở để Chủ đầu tư lựa chọn.
Căn cứ phương án, tác phẩm dự thi đã hoàn thiện theo ý kiến tham gia, góp ý của nhân dân, Hội đồng nghệ thuật, Chủ đầu tư sẽ xem xét lựa chọn phương án thực hiện.
Tổ chức, cá nhân có phương án, tác phẩm được chọn được đảm bảo quyền tác giả và tiếp tục được tham gia thương thảo với Chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo khi có đủ điều kiện năng lực và đề xuất tài chính phù hợp. 
2. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thi:
* Tiêu chuẩn đánh giá sơ bộ:
 
TT
Các thông tin kiểm tra
Đánh giá
1
Đáp ứng Đơn dự thi
 
 
- Đối với tổ chức tham gia dự thi:
 
 
+ Theo đúng thể lệ, điều kiện dự thi, do người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật ký.
Đạt
 
+ Sai mẫu hoặc người ký không đúng theo quy định.
Không đạt
 
- Đối với cá nhân tham gia dự thi:
 
 
+ Theo đúng thể lệ quy định mời dự thi và phải là người có bằng cấp, chứng chỉ phù hợp.
Đạt
 
+ Sai mẫu hoặc người gửi tham gia không có giấy tờ pháp lý phù hợp.
Không đạt
2
Đáp ứng yêu cầu cơ bản của hồ sơ mời thi tuyển
 
 
Thành phần hồ sơ dự thi có đầy đủ các nội dung và quy cách theo yêu cầu của hồ sơ mời thi tuyển (bản vẽ phác thảo bức tranh, bản vẽ quy hoạch mặt bằng tổng thể và phối cảnh, mô hình và thuyết minh ý tưởng nghệ thuật của tác phẩm).
Đạt
 
Thiếu một trong các nội dung trên hoặc sai quy cách.
Không đạt
3
Đáp ứng yêu cầu cơ bản về chủ đề, nội dung tư tưởng, mỹ thuật và giải pháp kỹ thuật
 
 
Tác phẩm phù hợp chủ đề, nội dung tư tưởng và khả thi về giải pháp kĩ thuật.
Đạt
 
Tác phẩm không phù hợp chủ đề, gây phản cảm hoặc thiếu khả thi về giải pháp kĩ thuật.
Không đạt
Phương pháp đánh giá: Nếu có một trong các tiêu chí bị đánh giá "không đạt" thì hồ sơ dự thi bị loại, không được đưa vào đanh giá chi tiết và không được nhận hỗ trợ kinh phí dự thi.
* Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết:
TT
Các chỉ tiêu đánh giá
Điểm
tối đa
 
Tổng số điểm
100
1
Yêu cầu về giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng
10
1.1
Tổ chức mặt bằng, không gian cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật khu vực bức tranh hài hòa, phù hợp cảnh quan khu vực xung quanh theo đúng yêu cầu.
5
1.2
Hướng chính của công trình phù hợp.
3
1.3
Đầy đủ các thông số, chỉ tiêu quy hoạch (Mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao và chiều cao không chế của công trình ...)
2
2
Yêu cầu về giải pháp kiến trúc và mỹ thuật điêu khắc
70
2.1
Dây chuyền công năng, hệ thống giao thông, nút điểm được bố trí thuận tiện, hợp lý, khoa học.
10
2.2
Đề xuất về vật liệu, màu sắc, tỷ lệ hình khối hài hòa trong tổng thể không gian.
10
2.3
Yêu cầu đối với tác phẩm
 
a
Yêu cầu về hình khối, chất liệu tranh
15
b
Yêu cầu về nội dung tư tưởng
15
c
Yêu cầu về ấn tượng thẩm mỹ tác phẩm mỹ thuật
20
3
Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật công trình
10
3.1
Giải pháp kết cấu sơ bộ công trình
5
3.2
Giải pháp kỹ thuật cấp điện, cấp thoát nước tổng thể dự án
5
4
Thuyết minh phương án
10
4.1
Thể hiện được nội dung, ý tưởng cốt lõi của công trình bức tranh hoành tráng về hình khối, mảng miếng, màu sắc, quy mô, chất liệu, nội dung tư tưởng và ấn tượng thẩm mỹ.
4
4.2
Sự phù hợp với yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc cảnh quan khu vực xây dựng.
2
4.3
Dự kiến các giải pháp kỹ thuật bên trong và bên ngoài công trình.
2
4.4
Phân tích tính khả thi của phương án và dự kiến hiệu quả đầu tư của công trình.
2
5
Mô hình dự thi (không bắt buộc)
Điểm cộng
 
Đối với tác phẩm có phác thảo dự thi và được đề xuất lựa chọn trở thành tác phẩm tiêu biểu thông qua vòng 1 sẽ được Hội đồng nghệ thuật xem xét cộng điểm xét chọn.
5
 3. Quy định về hình thức bảo mật hồ sơ dự thi:
- Hồ sơ, tác phẩm dự thi được đóng trong thùng, hộp, phong bì kín, bên ngoài chỉ ghi mã của phương án dự thi.
- Toàn bộ hồ sơ, tác phẩm dự thi không ghi tên tác giả và tổ chức tham gia dự thi. Tổ chức, cá nhân tham dự thi tuyển tự đánh mã (sử dụng 2(hai) chữ cái in hoa và 3(ba) chữ số). Bản vẽ, thuyết minh và phác thảo tác phẩm cũng như mô hình (nếu có) đều đánh ký hiệu thống nhất ở vị trí phía sau hoặc góc khuất.
- Tên của cá nhân, tổ chức tham gia dự thi và mã số theo quy ước được ghi trong phong bì dán kín niêm phòng cùng hồ sơ dự thi. Chỉ khi nào Hội đồng nghệ thuật chọn được phương án, tác phẩm vào vòng 2 mới được bóc các phong bì để xác định tổ chức, cá nhân có phương án trúng tuyển.
4. Quy trình chấm thi, thông báo kết quả dự thi:
Ban tổ chức, Hội đồng nghệ thuật sẽ tổ chức chấm sơ tuyển các phương án, tác phẩm dự thi để chọn ra 03 phương án đưa vào vòng chung tuyển. Các tổ chức, cá nhân có phương án, tác phẩm vượt qua vòng sơ tuyển sẽ được bố trí thời gian chỉnh sửa hoàn thiện tác phẩm theo ý kiến góp ý và được Hội đồng nghệ thuật mời thuyết trình phương án, tác phẩm dự thi trước hội đồng trên cơ sở hồ sơ dự thi (có thể bổ sung hình thức trình chiếu).
Ban tổ chức sẽ công bố kết quả dự thi các vòng khi có báo cáo kết quả tuyển chọn của Hội đồng nghệ thuật và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.   
5. Quy định về kết quả dự thi, tính pháp lý và quyền tác giả:
Ban tổ chức sẽ chỉ lựa chọn một phương án tốt nhất để triển khai dự án ở các bước tiếp theo. Tổ chức, cá nhân có phương án, tác phẩm dự thi tốt nhất sẽ được đề nghị là đơn vị tư vấn lập dự án, thiết kế KTTC và thi công công trình phần mỹ thuật theo quy định của pháp luật về bản quyền.
Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có phương án, tác phẩm dự thi tốt nhất từ chối hoặc không đạt được thỏa thuận hợp đồng lập dự án, thiết kế KTTC và thi công công trình phần mỹ thuật thì Ban tổ chức sẽ thỏa thuận để mua lại bản quyền của phương án, tác phẩm được chọn trên cơ sở định mức về nhuận bút tác phẩm.
Các tổ chức, cá nhân tham gia dự thi tuyển phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
Tổ chức, cá nhân có phương án, tác phẩm được lựa chọn để xây dựng công trình được đảm bảo quyền tác giả, được thực hiện lập dự án và các bước tiếp theo khi có đủ điều kiện năng lực; nếu không có đủ điều kiện năng lực thì có thể liên danh thực hiện với các tổ chức có đủ điều kiện năng lực để thực hiện. Trường hợp tổ chức, cá nhân có phương án, tác phẩm được lựa chọn từ chối thực hiện các bước tiếp theo thì Chủ đầu tư tự lựa chọn nhà thầu phù hợp để thực hiện nhưng quyền tác giả vẫn thuộc về tổ chức, cá nhân có phương án, tác phẩm được lựa chọn.
 VI. THÔNG TIN KHÁC
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Văn phòng thường trực Cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo bức tranh hoành tráng “Chiến thắng Chân Mộng – Trạm Thản năm 1952”
UBND huyện Phù Ninh.
Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Email: sangtactranhchanmong-tramthan@gmail.com.
Số điện thoại: 0868.922.967
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)