Thông báo

Thông báo về việc không thụ lý, giải quyết tố cáo

25/11/2019 08:22 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 21/11/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 91/TB-UBND thông báo về việc không thụ lý, giải quyết tố cáo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh nhận được đơn tố cáo đề ngày 09/9/2019 của ông Tạ Phan Kiên, tổ 82, khu 7, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì (nộp trực tiếp tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh ngày 10/9/2019) có nội dung: Tố cáo UBND thành phố Việt Trì thu một số loại quỹ không đúng quy định, không thực hiện quy định của Luật Đất đai về việc xác định hạn mức đất ở cho người dân, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông không đúng quy định (trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có in đường nét đứt phân định đất ở, đất vườn).     

Xét Báo cáo số 474/TTr-P2 ngày 09/10/2019 của Thanh tra tỉnh về kết quả kiểm tra, xác minh về điều kiện thụ lý tố cáo, Chủ tịch UBND tỉnh xác định: Các nội dung tố cáo trên không đủ điều kiện thụ lý theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 29 của Luật Tố cáo năm 2018.

Lý do: Đơn tố cáo đề ngày 09/9/2019 không nêu rõ hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo, người bị tố cáo (khoản 1, Điều 23 Luật Tố cáo).

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng thông báo để người tố cáo và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)