TIN TRONG TỈNH

Thị ủy Phú Thọ triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp

28/11/2019 18:17 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 27/11, Thị ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị BCH lần thứ 24 mở rộng để quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn và kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


dh-dang-tx1.jpg
Bí thư Thị ủy Phú Thọ Lê Kim Khánh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Tại hội nghị, Thị ủy Phú Thọ đã quán triệt các nội dung trọng tâm của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các kế hoạch, hướng dẫn về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Chi, Đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Phú Thọ khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Theo kế hoạch, Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn thị xã Phú Thọ sẽ được tiến hành từ ngày 15/2/2020 đến tháng 8/2020. Trong đó: Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở bắt đầu từ ngày 15/2/2020, hoàn thành trước ngày 30/3/2020; Đại hội các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thị ủy bắt đầu từ tháng 4/2020 và hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Riêng Đảng bộ phường Âu Cơ - đơn vị được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm sẽ hoàn thành trước ngày 30/3/2020.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Phú Thọ khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến tổ chức và hoàn thành trong tháng 8/2020.
dh-dang-tx2.jpg 
 Quang cảnh hội nghị
Tại hội nghị, lãnh đạo Thị ủy Phú Thọ yêu cầu các phòng, ban chức năng của thị xã và các Chi, Đảng bộ trực thuộc rà soát, tập trung chỉ đạo hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Đây sẽ là cơ sở để xây dựng Văn kiện Đại hội và mục tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ mới 2020 - 2025. Các bước tiến hành, đặc biệt là công tác xây dựng văn kiện cần xác định rõ phương hướng, mục tiêu, hệ thống chỉ tiêu cơ bản và các khâu đột phá, nhằm tạo sự phát triển mạnh mẽ cho địa phương trong giai đoạn tới. Việc lựa chọn nhân sự đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình và hướng dẫn. Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội cần nắm chắc tư tưởng, dư luận cán bộ đảng viên, nhân dân từ đó làm tốt công tác tuyên truyền, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
Khánh Vân
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)