THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ

26/11/2019 16:19 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 14/11/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 18/2019/QĐ-UBND về quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)