THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 828/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Phú Thọ

27/12/2019 16:37 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 26/12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6017/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 828/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Phú Thọ (Nghị quyết số 828).


Theo đó, UBND các huyện, thành, thị căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn ở địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện; tổ chức công bố Nghị quyết 828/NQ-UBTVQH14; thu hồi con dấu cũ; khắc, đăng ký và sử dụng con dấu mới xong trước ngày 31/12/2019.
Xây dựng phương án bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xong trước ngày 01/01/2020. HĐND các ĐVHC cấp xã mới tổ chức Kỳ họp thứ Nhất từ ngày 01/01/2020.
Các xã thuộc diện sáp nhập tổ chức tiếp nhận, bàn giao tài chính, tài sản công nợ và cơ sở vật chất; đồng thời thực hiện các nội dung về đổi tên các cơ quan, đơn vị, tổ chức có tên gọi gắn với ĐVHC cấp xã theo tên gọi mới trước ngày 15/01/2020.
Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phân loại các đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp trước ngày 30/01/2020.
Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành, thị, UBND các xã mới hình thành thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức trong quý I/2020.
Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của các ngành, các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 828/NQ-UBTVQH14.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)