KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Đẩy mạnh sử dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ

31/12/2019 08:08 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Sử dụng chữ ký số trong cơ quan Nhà nước là giải pháp đã được chứng minh và được pháp luật công nhận đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về tính pháp lý, chống chối bỏ, toàn vẹn, an toàn an ninh, xác thực và cả tính sẵn sàng; được coi là giải pháp hữu hiệu góp phần tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí, tạo hiệu quả tích cực trong công tác cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ.


image001_12.jpg
Sở TT&TT tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho cán bộ công chức tại huyện Thanh Sơn
Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa và sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên. Trong những năm qua, việc ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của các cơ quan Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã và đang được quan tâm và chú trọng. Các hệ thống ứng dụng CNTT được đầu tư theo mô hình tập trung tại Trung tâm dữ liệu của VNPT, Viettel, Trung tâm tích hợp dữ liệu số của tỉnh như: Hệ thống thư điện tử công vụ; Quản lý văn bản và điều hành; hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến; Hội nghị trực tuyến, Cổng/Trang Thông tin điện tử… đã được sử dụng trong hầu hết các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và từng bước đến cấp xã.
Cùng với việc vận hành các hệ thống trên, nhu cầu trao đổi, gửi nhận văn bản điện tử, hồ sơ, tài liệu điện tử trong các cơ quan nhà nước ở tỉnh ngày càng tăng. Vấn đề đặt ra là cần có giải pháp vừa bảo đảm an toàn thông tin, vừa bảo đảm tính toàn vẹn, tính xác thực, tính chống chối bỏ nội dung thông tin được gửi nhận qua mạng Internet. Với công nghệ phát triển như hiện nay, vấn đề này được giải quyết bằng nhiều giải pháp khác nhau, trong đó, chữ ký số là một trong những giải pháp hiện đại, thuận tiện, nhanh chóng, an toàn, hiệu quả nhất trong giao dịch điện tử.
Sau hơn 10 năm triển khai, chữ ký số và chứng thực chữ ký số đã trở thành một trong những dịch vụ CNTT quan trọng và phổ biến, góp phần thúc đẩy ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử và phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận văn bản điện tử trong cơ quan Nhà nước tại Phú Thọ, Sở TT&TT đã tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách về chữ ký số dành cho tổ chức, cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã.
ỉnh đã sử dụng có hiệu quả chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp thông qua các ứng dụng dùng chung của tỉnh như: Gửi - nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số thông qua Phần mềm quản lý văn bản và điều hành; hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Phú Thọ; giao dịch trực tuyến với Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Cục Thuế tỉnh và các giao dịch điện tử khác qua mạng. Sở TT&TT đã tiếp nhận, bàn giao, hướng dẫn sử dụng Chữ ký số cho 204 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (bao gồm: 33 sở, ban, ngành; 13 huyện, thành, thị; 158 xã, phường, thị trấn), trong đó, tổng số chữ ký số được cấp là 2.835 (trong đó có 2.307 chữ ký số cấp cho cá nhân và 528 chữ ký số cấp cho tổ chức). 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị; trên 80% số xã trên địa bàn tỉnh đã sử dụng chữ ký số trong trao đổi công việc.
Ngoài ra, Sở TT&TT đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng, bàn giao chữ ký số chuyên dùng cho cán bộ công chức trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ các đơn vị trong quá trình ứng dụng chữ ký số vào các giao dịch điện tử; thường xuyên có văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị rà soát, đăng ký sử dụng chữ ký số chuyên dùng để triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp.
Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà từng bước thay thế các giao dịch truyền thống giữa các cơ quan nhà nước với người dân và các cơ quan, đơn vị trong, ngoài tỉnh thì các cơ quan, đơn vị, địa phương cần bảo đảm các yếu tố: Hạ tầng CNTT với hệ thống mạng hoạt động ổn định, đường truyền tốc độ cao kết nối mạng truyền số liệu hoặc mạng Internet; nguồn nhân lực là cán bộ chuyên trách CNTT hoặc bộ phận chuyên trách CNTT có khả năng hỗ trợ người dùng tại các đơn vị. Đồng thời, làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò, tầm quan trọng của ứng dụng chữ ký số; phổ biến các văn bản hướng dẫn, quy định về ứng dụng chữ ký số cho các cơ quan nhà nước đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT đáp ứng yêu cầu; hỗ trợ kỹ thuật kịp thời và đầy đủ trong quá trình ứng dụng chữ ký số tại cơ quan nhà nước các cấp… Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần ban hành các quy định, quy chế về quản lý, lưu trữ và sử dụng chữ ký số, phấn đấu từng bước xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương.
Với những hiệu quả thiết thực của việc ứng dụng chữ ký số, Sở TT&TT sẽ tiếp tục hỗ trợ các cơ quan, đơn vị cấp chữ ký số chuyên dùng cho toàn bộ tổ chức, cá nhân trong các cơ quan quản lý nhà nước, các đoàn thể của tỉnh, phục vụ quá trình xây dựng, phát triển chính quyền điện tử của tỉnh Phú Thọ.
Xuân Cường
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)