THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

31/12/2019 09:57 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 25/12/2019, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh.


Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 70 doanh nghiệp liên quan đến hoạt động hóa chất. Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan thực hiện nghiêm túc, tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đến các tổ chức, cá nhân đảm bảo an toàn trong hoạt động hóa chất. Trên địa tỉnh chưa xảy ra sự cố mất an toàn trong hoạt động hóa chất.
Tuy nhiên, công tác phối hợp trong quản lý nhà nước về hoạt động hoá chất trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc kết nối, chia sẻ thông tin, thống kê, rà soát, phân loại cơ sở hoạt động hoá chất, nắm bắt tình hình hoạt động hoá chất; việc phối hợp trong thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với hoạt động hoá chất còn nhiều hạn chế; công tác xử lý bảo vệ môi trường đối với việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh còn nhiều tồn tại, chưa khắc phục.
Để chấn chỉnh những tồn tại nêu, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/CT-BCT ngày 08/8/2019 của Bộ Công Thương về việc xây dựng và tăng cường thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh, đồng thời đảm bảo công tác quản lý Nhà nước về hóa chất trên địa bàn tỉnh có tính hệ thống, hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau:
Triển khai Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố cấp tỉnh và phối hợp tổ chức các cuộc diễn tập ứng phó với sự cố hóa chất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư, sản xuất, sang chai, đóng gói, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng, nghiên cứu, thử nghiệm hóa chất, xử lý hóa chất thải bỏ, xử lý chất thải hóa chất đúng các quy định của pháp luật về hóa chất và các quy định pháp luật khác có liên quan. Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất thuộc danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và thiết lập khoảng cách an toàn phù hợp với quy mô, điều kiện sản xuất và đặc tính của hóa chất nhằm chủ động phòng ngừa các sự cố hóa chất, cháy nổ xảy ra.
Tăng cường công tác quản lý hóa chất sử dụng trong lĩnh vực dược; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế, hóa chất sử dụng trong trang thiết bị y tế; hóa chất dùng làm phụ gia thực phẩm; trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nông sản, thủy sản, thực phẩm có nguồn gốc từ nông nghiệp; trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng; trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học;…
Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, điều tra, xử lý và hỗ trợ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động hóa chất hoặc sử dụng hóa chất gây ô nhiễm môi trường theo quy định; tăng cường công tác quản lý việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất, sử dụng hóa chất; quản lý chặt chẽ việc thực hiện các quy định về vận chuyển hóa chất nguy hiểm bằng đường bộ, đường thủy; các quy chuẩn kỹ thuật về vận chuyển hóa chất nguy hiểm hiện hành.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)