THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tập trung triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12/02/2020 10:07 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Thực hiện các Văn bản số 724/BNN-TY về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020; số 725/BNN-CBTTNS về việc thực hiện các giải pháp ứng phó với tình hình dịch bệnh nCoV, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:


Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động xây dựng, báo cáo UBND tỉnh Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2020 nhằm ứng phó với nguy cơ xâm nhiễm các loại mầm bệnh nguy hiểm. Tập trung tổ chức triển khai, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương thường xuyên theo dõi sát tình hình sản xuất và lưu thông nông sản trên địa bàn tỉnh, kịp thời thông báo tình hình đến các doanh nghiệp, người sản xuất để chủ động trong điều chỉnh kế hoạch sản xuất và nhu cầu của thị trường.
Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành, thị tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người chăn nuôi về chấp hành các quy định của pháp luật trong phòng chống bệnh dịch nguy hiểm; tập trung tuyên truyền về chủ động tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn vật nuôi và nguy bùng phát các dịch bệnh bệnh nguy hiểm nhằm tránh tâm lý lơ là, chủ quan khi dịch bệnh đã được kiểm soát.
UBND các huyện, thành, thị tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức; hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; vận động người dân chủ động tham gia giám sát, phát hiện và báo cáo dịch bệnh cho chính quyền địa phương và cơ quan thú y. Đồng thời, thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở, chú trọng kiểm tra tại các xã có nguy cơ cao, các xã đã xảy ra các loại dịch bệnh động vật năm 2019; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, vứt xác động vật chết ra môi trường làm lây lan dịch bệnh.
BBT
 
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)