THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đồng ý đầu tư một số dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

18/03/2020 17:05 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 4/3, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc đồng ý đầu tư một số dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)