TIN NỔI BẬT

Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (Tháng 3/1940 - Tháng 3/2020): Tự hào truyền thống 80 năm xây dựng và phát triển

25/03/2020 08:46 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Từ 4 chi bộ hạt giống đầu tiên: Chi bộ Cát Trù - Thạch Đê (Cẩm Khê), Chi bộ Thái Ninh (Thanh Ba), Chi bộ Phú Hộ (Phù Ninh) và Chi bộ Nhà máy bột giấy Việt Trì do xứ ủy Bắc Kỳ trực tiếp lãnh đạo vào cuối những năm 1939, đến tháng 3/1940, Xứ ủy Bắc Kỳ đã quyết định thành lập Ban cán sự (tức Tỉnh ủy Lâm thời) tỉnh Phú Thọ. 80 năm qua, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhân dân trong tỉnh đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.


cau-Van-Lang.jpg
Hạ tầng được chú trọng đầu tư, tạo nên sự thay đổi mạnh mẽ diện mạo các các địa phương trong tỉnh (Ảnh chụp một góc thành phố Việt Trì - Ảnh Nguyễn Tuấn)
Những trang sử vẻ vang
Ngay từ những ngày đầu thành lập, Ban cán sự tỉnh đã phát triển cơ sở, phát triển tổ chức mặt trận, các đoàn thể phản đế và lãnh đạo quần chúng đấu tranh. Phong trào cách mạng trong tỉnh đang trên đà phát triển thì thực dân Pháp đã tập trung lực lượng đàn áp dã man, gây tổn thất lớn cho phong trào cách mạng của tỉnh và phá vỡ Ban cán sự tỉnh. Tháng 6/1942, Xứ ủy Bắc Kỳ cử cán bộ về phục hồi cơ sở và đào tạo cán bộ cung cấp cho phong trào. Tháng 5/1944, Ban cán sự tỉnh được tái lập - đây chính là những nhân tố quan trọng đưa phong trào cách mạng trong tỉnh chuyển lên bước mới.
Mở đầu cao trào chống Nhật cứu nước trong tỉnh là các cuộc đấu tranh phá các kho thóc gạo của Nhật. Toàn tỉnh đã phá 14 kho thóc gạo của Nhật, thu hàng ngàn tấn thóc cứu đói cho nhân dân trong tỉnh và đồng bào các tỉnh vùng xuôi. Song song với các cuộc đấu tranh kinh tế là hàng loạt các cuộc đấu tranh chính trị dưới hình thức diễn thuyết xung phong, mít tinh, hô hào nhân dân chuẩn bị khởi nghĩa diễn ra ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh. Ngày 25/8/1945 là ngày kết thúc thắng lợi cuộc khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám trên phạm vi toàn tỉnh.
Thời kỳ bảo vệ và phát triển thành quả của Cách mạng tháng Tám, tiến hành hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phú Thọ không những chiến thắng giặc đói, giặc dốt, xây dựng thành công hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng ngày càng vững chắc, mà còn đập tan âm mưu xâm lược và hành động chống phá cách mạng Việt Nam của quân Tưởng và bè lũ tay sai, giữ vững chính quyền cách mạng.
Tháng 12/1946, thực hiện lời kêu gọi cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phú Thọ cùng với cả nước đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp xâm lược. Trải qua 9 năm trường kỳ kháng chiến, quân và dân Phú Thọ đã tiêu diệt và bắt sống hàng nghìn tên địch, thu nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng của địch, làm thất bại mọi mưu toan xâm lược của kẻ thù; đồng thời, đóng góp hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm cho các chiến trường.
Trong suốt chặng đường 21 năm (1954 - 1975) vừa xây dựng CNXH, vừa kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ và nhân dân Phú Thọ không chỉ làm tròn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ quê hương, mà còn làm tròn trách nhiệm của “hậu phương lớn”, huy động cao nhất sức người, sức của cho kháng chiến. Chỉ tính riêng từ năm 1965 đến năm 1975, Phú Thọ có 92.782 thanh niên vào bộ đội, 4.000 người tham gia lực lượng thanh niên xung phong. Cùng với lực lượng bổ sung cho quân đội, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức trên 600 đơn vị dân quân, du kích và tự vệ với gần 20.000 cán bộ, chiến sỹ; huy động hàng chục vạn lượt người phục vụ các chiến trường; hàng triệu ngày công vận chuyển, sơ tán, cất giấu hàng hóa, sửa chữa cầu đường, san lấp hố bom giữ vững mạch máu giao thông. Trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, lực lượng dân quân, du kích và tự vệ tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực đánh địch hàng trăm trận lớn nhỏ, lập nhiều chiến công oanh liệt.
Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
toan-canh.jpg
Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Sau 80 năm thành lập và trải qua 18 kỳ Đại hội, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ tỉnh quan tâm xây dựng cả về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từ  lúc có 4 chi bộ, chưa đầy 20 đảng viên ngày đầu thành lập, đến nay Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã có 18 Đảng bộ trực thuộc, 783 tổ chức cơ sở Đảng, 5.482 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với tổng số 105.425 đảng viên.
Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang được tăng cường, triển khai tích cực, có hiệu quả. Qua đó, tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, được Trung ương đánh giá cao.
Đảng bộ tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, chú trọng kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm tra cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đảng.
Bên cạnh đó, công tác xây dựng chính quyền được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở quan tâm củng cố. Việc xây dựng chính quyền điện tử và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tiếp tục được quan tâm đầu tư, hiện đại hóa nền hành chính. Đến nay, cấp tỉnh có 1.841/1.849 thủ tục hành chính được đưa vào Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (chiếm 99,5% thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của 18 sở, ngành)
Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Toàn tỉnh đã tiến hành sắp xếp, sáp nhập 711 khu dân cư để thành lập 350 khu mới. Sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã thành 28 đơn vị hành chính cấp xã mới, giảm 52 đơn vị. Sau sắp xếp giảm từ 277 xã, phường, thị trấn xuống còn 225 xã, phường, thị trấn. Phú Thọ là tỉnh đầu tiên trong cả nước kiện toàn, đi vào hoạt động bộ máy cấp xã ngay sau sáp nhập.
Tập trung phát triển kinh tế - xã hội
20200319-085027.jpg
Cầu Văn Lang nối Ba Vì với  Phú Thọ
Từ sau đại thắng Mùa xuân năm 1975 và nhất là từ khi Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục nêu cao chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy mọi nguồn lực, vượt qua mọi thách thức, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đã đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ.
Mỗi một giai đoạn, mỗi một kỳ Đại hội, Đảng bộ tỉnh đều xác định mục tiêu và những khâu đột phá cụ thể để hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thực tiễn trong các nhiệm kỳ qua cho thấy, các khâu đột phá đã tạo đà cho kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục khởi sắc, phát triển toàn diện. Trong đó, khâu đột phá huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt cũng chính là điểm nhấn rõ nét và là thành tựu nổi bật sau hơn 20 năm tái lập tỉnh. Đặc biệt là các dự án giao thông trọng điểm tạo sự kết nối giao thông giữa nội vùng và đối ngoại. Các công trình hướng tới hiệu quả đa mục tiêu như 5 nút giao thông nối với Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Cầu Văn Lang, Cầu Hạc Trì…
Hạ tầng đô thị cũng được chú trọng đầu tư, tạo nên sự thay đổi mạnh mẽ diện mạo các thành phố, thị xã, thị trấn của các địa phương trong tỉnh. Bên cạnh đó, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp tiếp tục được hoàn thiện góp phần quan trọng trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư vào địa bàn, tạo việc làm mới cho hàng nghìn lao động. Kết cấu hạ tầng du lịch cũng được tăng cường đầu tư và thu hút được một số nhà đầu tư có tiềm năng, kinh nghiệm đến nghiên cứu, tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh.
80-nam_1.jpg 
Với sự quyết tâm đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển, diện mạo các vùng quê đang thay đổi từng ngày. Từ một tỉnh nghèo, thuần nông, cơ sở hạ tầng đô thị thấp kém, công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển chậm, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn. Đến nay, kinh tế của Phú Thọ luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Phú Thọ là một trong những tỉnh hàng đầu của khu vực trung du và miền núi Bắc bộ.
Đảng bộ tỉnh đã quan tâm phát triển văn hoá - xã hội theo hướng chuẩn hoá - xã hội hoá, chú trọng đến việc nâng cao mức hưởng thụ văn hoá, tinh thần trong nhân dân, tạo tiền đề nâng cao chất lượng cuộc sống, chỉ số an tâm, an toàn và hạnh phúc của nhân dân. Phú Thọ luôn là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện các tiêu chí giáo dục cũng như thành tích trong giảng dạy, học tập. Mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở được đầu tư, nâng cấp đồng bộ; tiếp tục khẳng định Phú Thọ là điểm sáng của cả nước về xã hội hoá lĩnh vực y tế.
Với những thành tựu đạt được, tỉnh Phú Thọ đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhất (2 lần), Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh; đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều tập thể, cá nhân được tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới và nhiều phần thưởng cao quý khác...
Sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự tin tưởng phấn khởi của các tầng lớp nhân dân chính là phần thưởng cao quý nhất trên chặng đường gian khó nhưng đầy vinh quang của Đảng bộ tỉnh 80 năm qua. Đây là nguồn cổ vũ, động viên và là nguồn sức mạnh to lớn để Phú Thọ tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong chặng đường tới.
Hương Giang
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)