Tiến hành chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp treo viễn thông trên địa bàn thành phố Việt Trì từ tháng 7/2019

08/07/2019 15:51:00 CH

Xem thêm >>