TIN NỔI BẬT

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã được bố trí xong trong tháng 11/2018

06/11/2018 18:10 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Đó là chỉ đạo của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại hội nghị của UBND tỉnh nghe các sở, ngành, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), tình hình giải ngân vốn đầu tư tính đến hết tháng 10/2018 và nhiệm vụ trong các tháng cuối năm được tổ chức vào ngày 6/11.


IMG-0633.1.jpg
Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Công Thủy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Hải - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Đại Dũng - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị và các đơn vị liên quan.
IMG-0629.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy phát biểu tại hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu khẳng định: So với những năm trước đây, việc thực hiện các dự án đầu tư XDCB năm 2018 đạt nhiều kết quả tích cực. Đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế về tiến độ đầu tư XDCB và giải ngân vốn đầu tư.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị và các chủ đầu tư chủ động phối hợp thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân số vốn đã được bố trí theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, tập trung giải ngân xong trong tháng 11/2018. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Kho Bạc Nhà nước tỉnh rà soát lại các dự án XDCB đến ngày 30/11/2018 nếu chưa hoàn thành giải ngân, báo cáo UBND tỉnh và trình phương án thu hồi, điều chuyển vốn cho các dự án khác. Các chủ đầu tư, Giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung này, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/12/2018.
Về vấn đề nợ đọng XDCB, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát lại các dự án, đặc biệt là các dự án của tỉnh, của huyện đã quyết toán từ năm 2014 trở về trước; bố trí nguồn lực của năm 2019 để thanh, quyết toán các khoản nợ đọng, không để nợ đọng kéo dài nhiều năm. 
IMG-0639.jpg
Đối với các khoản thu hồi tạm ứng, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản yêu cầu chủ đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị xử lý dứt điểm số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi; giao Thanh tra tỉnh thanh tra trách nhiệm của chủ đầu tư theo qui định của pháp luật. Việc bố trí vốn, phân bổ vốn đầu tư phải thực hiện theo nguồn lực đã được bố trí, tránh để tình trạng các công trình, dự án dở dang gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
Đối với các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị có các dự án, công trình thuộc phạm vi quản lý theo thẩm quyền hoàn thành chậm quyết toán, năm 2019 tỉnh sẽ không thực hiện bố trí vốn mà sẽ điều chuyển vốn cho các dự án khác.
IMG-7684.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại hội nghị
Về một số vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các địa phương rà soát lại quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư, từ đó nghiên cứu, xem xét giảm bớt qui mô các dự án đầu tư. Đối với việc bồi thường giải phóng mặt bằng cần phải thực hiện theo đúng qui định. Toàn bộ tài sản nhà nước đã bồi thường cho tổ chức, cá nhân thì nhà nước có quyền thu hồi, tránh tình trạng đầu cơ, ăn chia, trục lợi chính sách của nhà nước. Cùng với đó, để đảm bảo chất lượng và tiến độ các công trình, dự án trong thời gian tới cần lựa chọn các đơn vị tư vấn, nhà thầu có trách nhiệm, đủ năng lực, uy tín để triển khai thực hiện.
IMG-0626.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hồ Đại Dũng phát biểu tại hội nghị
Theo báo cáo tại hội nghị, tổng số vốn đầu tư công năm 2018 của tỉnh Phú Thọ được giao đến ngày 31/10/2018 là 4.350,7 tỉ đồng. Giá trị khối lượng thực hiện đến hết ngày 31/10/2018 đạt 3.444,6 tỉ đồng. Giá trị giải ngân vốn đầu tư đạt 3.162,1 tỉ đồng, bằng 72,7% so với kế hoạch vốn cấp cho các dự án. Việc phân bổ, giao kế hoạch vốn được thực hiện đảm bảo qui định của Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương, Nghị quyết HĐND các cấp. Tiến độ giải ngân các nguồn vốn đạt khá, trung bình toàn tỉnh đạt khoảng 72,7%, Phú Thọ là một trong những tỉnh có tốc độ giải ngân vốn đầu tư công nhanh nhất trong khu vực trung du miền núi Bắc bộ.
Công tác thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư được quan tâm, chú trọng. Các dự án chỉ được phê duyệt chủ trương đầu tư khi đảm bảo các yêu cầu về kĩ thuật, khả năng cân đối nguồn vốn, phát huy được hiệu quả về kinh tế - xã hội sau khi triển khai, đưa vào sử dụng. Trong 10 tháng đầu năm 2018, có 125 dự án được phê duyệt chủ trương với tổng mức đầu tư 603,1 tỉ đồng; phê duyệt mới 136 dự án và báo cáo kinh tế - kĩ thuật.
Về tình hình nợ đọng XDCB, tính đến hết ngày 31/10/2018, số nợ đọng XDCB toàn tỉnh là 1.463,5 tỉ đồng, giảm 551,2 tỉ đồng so với thời điểm ngày 31/12/2017. Trong đó, các dự án thuộc ngân sách trung ương hỗ trợ là 213,5 tỉ đồng; các dự án thuộc ngân sách tỉnh là 320,5 tỉ đồng; các dự án thuộc ngân sách huyện, xã là 929, 4 tỉ đồng.
IMG-0594.jpg
Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - TUV, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị
Cũng trong 10 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thực hiện thẩm tra, quyết toán được 659 dự án, công trình, hạng mục công trình với tổng mức đầu tư, tổng dự toán là 3.584,6 tỉ đồng; tổng giá trị quyết toán được duyệt là 3.020 tỉ đồng; giá trị giảm trừ quyết toán so với đề nghị quyết toán là trên 17 tỉ đồng.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong việc giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, nhất là tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA (10 tháng đầu năm chỉ đạt 20,8%), nguồn vốn hỗ trợ cho người có công với cách mạng về nhà ở (đạt 52,3%). Số nợ đọng XDCB trên địa bàn tỉnh còn lớn, số lượng dự án nợ đọng XDCB còn nhiều, dẫn đến phân bổ nguồn vốn dàn trải. Đặc biệt, toàn tỉnh vẫn còn 64/156 dự án, công trình hoàn thành chậm quyết toán với tổng mức đầu tư là 2.287,1 tỉ đồng.
Theo các đại biểu, nguyên nhân chủ yếu là do trong quá trình triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc, khó khăn về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất còn nhiều khó khăn dẫn đến nguồn vốn bố trí XDCB từ ngân sách của các địa phương còn thấp. Nhiều chủ đầu tư chưa thật sự quan tâm đến công tác quyết toán dự án đã hoàn thành, nhiều dự án không đủ hồ sơ quyết toán, nhưng đến nay các chủ đầu tư chưa phối hợp thực hiện.
IMG-0614_1.jpg
Đồng chí Hồ Đức Hải - TUV, Giám đốc Sở Y tế thảo luận tại hội nghị
Đề xuất các giải pháp trong thời gian tới, các đại biểu cho rằng cần phải thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng qui định đối với việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kĩ thuật, dự toán, từ đó cân đối, bố trí nguồn lực phù hợp. Rà soát danh mục các dự án đầu tư không cần thiết, cắt giảm qui mô đầu tư; điều chỉnh vốn của các dự án có tiến độ thi công chậm. Các địa phương phải quan tâm động viên, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công theo nguồn vốn được bố trí; thực hiện nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu kĩ thuật thường xuyên, đầy đủ; làm thủ tục thanh, quyết toán sớm. Nghiên cứu các hình thức đầu tư khác không sử dụng vốn ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng các công trình…
Lệ Thủy 
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)