TIN NỔI BẬT

Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận tại hội trường về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

06/11/2018 17:22 CH

Xem cỡ chữ Email Print

Phuthoportal - Sáng 6/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.


image001.png
ĐBQH tỉnh Phú Thọ Lê Thị Yến phát biểu tại hội trường
Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồngnêu rõ, đa số ý kiến ĐBQH đều tán thành sự cần thiết, nội dung, phạm vi sửa đổi và cho rằng dự án Luật đã đáp ứng yêu cầu, có thể trình Quốc hội xem xét thông qua. Thực tế, mặc dù có quan hệ chặt chẽ với Luật Giáo dục song Luật Giáo dục đại học chỉ tuân thủ nguyên tắc, nguyên lý cơ bản về giáo dục và đào tạo. Cho đến nay, hầu hết các nội dung giữa hai dự thảo Luật cơ bản đã thống nhất, không có xung đột, mâu thuẫn. Việc thông qua Luật Giáo dục đại học tại kỳ họp này là cần thiết để tạo hành lang pháp lý một cách kịp thời cho các cơ sở giáo dục đại học phát huy tự chủ, góp phần vào đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đại học một cách thực chất.
Nội dung được đa số các đại biểu tập trung thảo luận đó là việc tự chủ đại học. Theo các đại biểu, dự thảo Luật đã bổ sung quy định chuyển một số thẩm quyền trước đây do cơ quan chủ quản và hiệu trưởng quyết định sang cơ chế Hội đồng trường quyết định; chuyển từ chế độ thủ trưởng sang chế độ quyết nghị của tập thể, theo đó, thực hiện quyền tự chủ thuộc về Hội đồng trường; hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ điều hành, quản lý nhà trường theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường. Các đại biểu cho rằng, quy định trên phù hợp với xu thế chung của giáo dục đại học trên thế giới. Tuy nhiên, trong bối cảnh thực tế tổ chức, quản lý của các trường đại học Việt Nam hiện nay, các đại biểu đề nghị Chính phủ hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện bảo đảm hài hòa mối quan hệ quản trị của Hội đồng trường với vai trò thực thi, điều hành của hiệu trưởng linh hoạt, hiệu quả.
Về qui định trình độ đào tạo của giáo dục đại học trong luật gồm trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ. ĐBQH tỉnh Phú Thọ Lê Thị Yến cho rằng quy định trên chưa thực sự phù hợp, chưa mang tính đặc thù của một số ngành học trong đó có nhân lực y tế. Đại biểu cho biết, nghề y là nghề đặc biệt, nhân lực y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn và y đức, cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt để trở thành người bác sĩ hành nghề chuyên môn sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo 6 năm ở trường đại học. Người học còn phải thường xuyên đào tạo, cập nhật, phát triển nghề nghiệp. Nội dung chương trình đào tạo phức tạp hơn các chương trình cử nhân 4 năm, với thời gian đào tạo dài hơn từ 1 đến 2 năm. Sau đào tạo đại học là đào tạo chuyên khoa sâu, có bác sĩ chuyên khoa 1, bác sĩ chuyên khoa 2 và bác sĩ nội trú… Những đối tượng này không thể hòa cùng với trình độ và văn bằng là cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ được nhưng trình độ và văn bằng chuyên sâu chưa được quy định trong Luật Giáo dục đại học trình lần này. Vì vậy, đại biểu Lê Thị Yến đề nghị bổ sung, sửa đổi quy định thành “Các trình độ đào tạo của giáo dục đại học qui định tại luật này bao gồm trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ, trình độ chuyên gia. Chính phủ qui định trình độ chuyên gia đối với một số ngành đào tạo theo định hướng chuyên sâu đặc thù”.
Về văn bằng giáo dục đại học, để nhất quán và đồng bộ với qui định trên, đại biểu Lê Thị Yến đề nghị bổ sung và sửa đổi: Văn bằng giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, bằng chuyên gia. Chính phủ quy định văn bằng chuyên gia đối với một số ngành đào tạo theo định hướng nghề nghiệp chuyên sâu.
Về xếp hạng cơ sở giáo dục đại học, ngành đào tạo, một số ý kiến đại biểu cho rằng đây là qui định rất cần thiết, tạo động lực cho các cơ sở giáo dục đại học phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo, giúp người học có thêm thông tin để chọn trường. Để bảo đảm việc xếp hạng minh bạch, khách quan, trung thực, các ý kiến đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu, bổ sung qui định về các tổ chức xếp hạng như: Điều kiện thành lập, tiêu chí, tiêu chuẩn xếp hạng, trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức này. Vì nếu các tổ chức xếp hạng này không trung thực, không khách quan thì ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của các cơ sở giáo dục đại học cũng như quyết định chọn trường của sinh viên.
Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận tại hội trường vào dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Luật quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Khổng Thủy
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)