TIN TRONG TỈNH

Cẩm Khê trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên

07/11/2018 14:55 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Trong 2 ngày, 6 - 7/11/2018, huyện Cẩm Khê đã tổ chức trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 11 đảng viên lão thành ở các xã, thị trấn trong huyện.


huy-hieu-dang_1.jpg
Lãnh đạo huyện Cẩm Khê trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Hằng, xã Sơn Tình
Trong đợt trao tặng lần này, Đảng bộ huyện Cẩm Khê có tổng số 104 đảng viên được trao tặng Huy hiệu từ 30 năm tới 70 năm tuổi Đảng; trong đó có 11 đồng chí đảng viên lão thành ở các xã Phú Lạc, Thụy Liễu, Hương Lung, Tiên Lương… được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.
Các đảng viên của huyện được nhận Huy hiệu Đảng đợt này là những đảng viên sớm giác ngộ cách mạng đi theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ; được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi tuổi đời còn rất trẻ, đều là những đảng viên kiên trung với Đảng. Các đảng viên lão thành dù ở bất cứ nơi đâu và trên cương vị công tác nào, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần cách mạng, gương mẫu phát huy vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến nay, khi tuổi cao, các đồng chí vẫn tích cực tham gia các hoạt động, gương mẫu đi đầu trong nhiều lĩnh vực tại địa phương nơi cư trú.
Trân trọng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ đảng viên lão thành, lãnh đạo huyện Cẩm Khê mong muốn các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu; tích cực động viên con, cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục tham gia đóng góp vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương, đơn vị và luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Mạnh Thuần
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)