Thông báo

Thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS trong ngành nông nghiệp

04/12/2018 16:11 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal -  Ngày 29/11/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 2038/SLĐTBXH-VLATLĐ về kế hoạch tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS trong ngành nông nghiệp.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)