Thông báo

Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2/2019

20/05/2019 09:50 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Thực hiện Văn bản số 481/QLLĐNN-NBĐNA ngày 10/5/2019 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản - Đợt 2/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo:


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)