THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tích cực thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019

04/06/2019 16:34 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Năm 2018, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh tiếp tục được cải thiện, đạt 63,95 điểm (tăng 1,4 điểm so với năm 2017), xếp vị trí thứ 24 (tăng 3 bậc so với năm 2017) đứng trong tốp khá của cả nước và đứng thứ 3 khu vực miền núi phía Bắc. 


Kết quả tích cực trên có được là nhờ thời gian qua các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 3 chỉ số giảm điểm: (Gia nhập thị trường, tính minh bạch, tính năng động của chính quyền tỉnh); nhận thức về nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của một số cơ quan, đơn vị, cá nhân còn chưa đầy đủ; một số cán bộ, công chức, viên chức cấp sở, ngành, cấp huyện, cấp xã chưa chủ động, tích cực giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp…
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, tiếp tục nâng cao chỉ số PCI của tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Kế hoạch số 897/KH-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh. Xây dựng và xác định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, giải pháp cụ thể.
Trong đó, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính tạo thuận lợi, bảo đảm bình đẳng, công khai, minh bạch cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ làm việc trực tiếp với doanh nghiệp. Đẩy mạnh việc thanh toán điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục đầu tư, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho doanh nghiệp; tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh.
Tăng cường công tác phối hợp trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp. Hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư khi triển khai thực hiện dự án cũng như trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thực hiện nghiêm túc các ý kiến, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh liên quan đến việc triển khai các dự án trọng điểm, các dự án của nhà đầu tư.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)