Links Manager

Về việc hướng dẫn một số giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin

(15/09/2016)


Tăng cường đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên website của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin các Trang/Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ


Hướng dẫn xác định khoanh vùng máy tính nhiễm mã độc


Hướng dẫn gỡ bỏ mã độc trong máy tính bị nhiễm


Tin đã đưa ngày Tới