Cảnh báo an toàn thông tin
 
Công văn số: 175/STTTT-TTCGTĐT ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Cảnh báo mã độc thuộc loại Ransomware mã hóa dữ liệu

Thực hiện văn bản số 144/VNCERT-ĐPƯC ngày 13/5/2017 của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam về việc “Theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc WannaCry”, theo nhận định của VNCERT và các chuyên gia bảo mật, mã độc WannaCry là loại mã độc rất nguy hiểm còn được biết đến với các tên khác: WannaCrypt, WannaCrypt0r 2.0 …


Mã độc này khai thác một số lỗ hổng trên hệ điều hành Windows để tấn công vào các máy tính với mục tiêu mã hóa dữ liệu để đòi tiền chuộc, ảnh hưởng tới nhiều tổ chức, cá nhân trên phạm vi toàn cầu. Nếu bị mã độc lây nhiễm dẫn đến mất mát dữ liệu lớn trong các cơ quan, tổ chức và cá nhân, việc khôi phục dữ liệu do mã độc tấn công gần như không thực hiện được. Vì vậy, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện biện pháp xử lý khẩn cấp mã độc (Chi tiết kèm theo văn bản Số: 175/STTTT-TTCGTĐT ngày 15 tháng 5 năm 2017 về việc Cảnh báo mã độc thuộc loại Ransơmare mã hóa dữ liệu).


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm