Tìm hiểu về Biển, Đảo Việt Nam
 
Bộ câu hỏi - đáp án về biển, đảo Việt Nam

Câu 1. Bạn hãy cho biết Việt Nam – Campuchia đã ký kết một hiệp định xác lập một vùng nước lịch sử chung vào ngày tháng năm nào?

 

a. Ngày 5/5/1982

 

b. Ngày 6/6/1982

 

c. Ngày 7/7/1982

 

d. Ngày 8/8/1982

 

Câu 2. Bạn hãy cho biết Việt Nam và Malaysia đã ký kết và trao đổi công hàm phê duyệt bản thoả thuận về “Hợp tác khai thác chung” trong khu vực thềm lục địa chồng lấn giữa hai nước vào ngày tháng năm nào?

 

a. Ngày 03/6/1992

 

b. Ngày 04/6/1992

 

c. Ngày 05/6/1992

 

d. Ngày 06/6/1992

 

Câu 3. Bạn hãy cho biết Việt Nam và Philippine đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc ứng xử cơ bản đối với vùng tranh chấp vào ngày tháng năm nào?

 

a. Ngày 01/11/1995

 

b. Ngày 03/11/1995

 

c. Ngày 05/11/1995

 

d. Ngày 07/11/1995

 

Câu 4. Hiện nay huyện đảo Hoàng Sa thuộc quyền quản lý hành chính của tỉnh, thành phố nào?

 

a. Thành phố Đà Nẵng

 

b. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

c. Tỉnh An Giang

 

d. Tỉnh Trà Vinh

 

Câu 5. Bạn hãy cho biết Việt Nam và Inđônêxia đã ký Hiệp định phân định ranh giới thềm lục địa vào ngày tháng năm nào?

 

a. Ngày 26/6/2003

 

b. Ngày 27/6/2003

 

c. Ngày 28/6/2003

 

d. Ngày 29/6/2003

 

Câu 6. Bạn hãy cho biết từviết tắt DOC là gì?

 

a. DOC là tên viết tắt tiếng Anh của Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông năm 2002.

 

b. DOC là tên viết tắt tiếng Anh của quyền tài phán trên Biển Đông

 

c. DOC là tên viết tắt của tiếng Anh của Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông.

 

d. Tất cả đều sai.

 

Câu 7. Bạn hãy cho biết biển nước ta gồm mấy vùng?

 

Đáp án: 05 vùng (nội thủy; lãnh hải; vùng tiếp giáp lãnh hải; vùng đặc quyền kinh tế; vùng thềm lục địa).

 

Câu 8. Bạn hãy cho biết diện tích Vịnh Bắc Bộ khoảng bao nhiêu km²?

 

a. 116.200 km²

 

b. 126.250 km²

 

c. 136.350 km² 

 

d. 146.450 km²

 

Câu 9. Bạn hãy cho biết Việt Nam và Trung Quốc bắt đầu đàm phán phân định Vịnh Bắc Bộ khi nào?

 

a. Từ năm 1974 – 2000

 

b. Từ năm 1974 – 2003

 

c. Từ năm 1974 – 2007

 

d. Từ năm 1974 – 2009

 

Câu 10. Câu “Biên giới quốc gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đường và mặt thẳng đứng theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, vùng biển, lòng đất, vùng trời của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.” được nêu tại Luật nào của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

 

Đáp án: Tại Luật Biên giới quốc gia.

 

Câu 11. Việt Nam và Thái Lan đã kí Hiệp định phân định ranh giới trên biển giữa hai nước theo đường C-K vào ngày tháng năm nào?

 

a. Ngày 9/8/1997

 

b. Ngày 10/8/1997

 

c. Ngày 11/8/1997

 

d. Ngày 12/8/1997

 

Câu 12. “Đoàn tàu không số” là tên gọi của đơn vị vận tải thủy nào? Được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

 

Đáp án: Đoàn 759, được thành lập vào ngày 23/10/1961.

 

Câu 13. Vịnh Hạ Long mấy lần được UNESCO công nhận là Di sản thế giới? Vào năm nào?

 

a. 2 lần vào năm 1994 và năm 2000

 

b. 1 lần vào năm 2012

 

c. 2 lần vào năm 1990 và năm 2000

 

d. Chưa được công nhận lần nào

 

Câu 14. Bạn hãy cho biết cụm từ viết tắt UNCLOS là gì?

 

a.  Bộ quy tắt ứng xử biển Đông

 

b. Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982

 

c. Tên Quốc tế của Luật biển Việt Nam

 

d. Tất cả đều sai.

 

Câu 15. Bạn hãy cho biết Việt Nam hiện đã xác lập chủ quyền bao nhiêu đảo nổi và đảo chìm ở quần đảo Trường Sa?

 

a. 21 đảo

 

b. 25 đảo

 

c. 30 đảo

 

d. 40 đảo

 

Câu 16. Bạn hãy cho biết Việt Nam cùng các quốc gia ASEAN và Trung Quốc đã ký kết bản Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) vào ngày, tháng, năm nào?

 

a. Ngày 02/11/2002

 

b. Ngày 03/11/2002

 

c. Ngày 04/11/2002

 

d. Ngày 05/11/2002

 

Câu 17. Hiện nay huyện đảo Trường Sa thuộc quyền quản lý hành chính của tỉnh, thành phố nào?

 

a. Tỉnh Bình Thuận

 

b. Tỉnh Khánh Hòa

 

c. Tỉnh Kiên Giang

 

d. Thành phố Cần Thơ

 

Câu 18. Quần đảo Trường Sa được giải phóng vào ngày, tháng, năm nào?

 

a. 30/4/1975

 

b. 29/4/1975

 

c. 19/4/1975

 

d. 15/4/1975

 

Câu 19. Bờ biển nước ta kéo dài từ tỉnh nào đến tỉnh nào?

 

a. Quảng Ninh đến Kiên Giang

 

b. Hải Phòng đến Cần Thơ

 

c. Thái Bình đến Cà Mau

 

d. Nam định đến Bình Thuận

 

Câu 20. “Bãi Cát Vàng” là tên gọi ngày xưa của địa danh nào ở thành phố Đà Nẵng?

 

a. Quần đảo Hoàng Sa

 

b. Bán đảo Sơn Trà

 

c. Quần đảo Cát Bà

 

d. Quần đảo Cô Tô

 

Câu 21. Nước ta có bao nhiêu huyện ven biển?

 

a. 125

 

b. 150

 

c. 100

 

d. 80

 

Câu 22. Quần đảo nào của nước ta xa bờ nhất?

 

a. Trường Sa

 

b. Hoàng Sa

 

c. Hà Tiên

 

d. An Thới

 

Câu 23. Ô nhiễm từ các hoạt động liên quan đến đáy biển bao gồm:

 

a. Các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí.

 

b. Các hoạt động thăm dò và khai thác khoáng sản, quặng đa kim.

 

c. Các hoạt động khoan, đào, nổ nhằm mục đích xây dựng đường hầm, đặt cáp, ống dẫn.

 

d. Cả 3 đáp án trên.

 

Câu 24. Về mặt tự nhiên rừng ngập mặn có tác dụng?

 

a. Chắn sóng

 

b. Bảo vệ đê

 

c. Hạn chế xói lở

 

d. Tất cả các ý trên

 

Câu 25. Đảo Ngọc Phú Quốc là thiên đường nhiệt đới của vịnh nào?

 

a. Vịnh Cam Ranh

 

b. Vịnh Lăng Cô

 

c. Vịnh Nha Trang

 

d. Vịnh Thái Lan

 

Câu 26. Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, ô nhiễm môi trường biển bao gồm mấy nguồn chính:

 

a. 5.

 

b. 6

 

c. 7.

 

d. 8.

 

Giải thích: 6 nguồn chính gây ra ô nhiễm môi trường biển

 

1 - Ô nhiễm bắt nguồn từ đất liền kể cả các ô nhiễm xuất phát từ các dòng sông, ngòi, cửa sông, ống dẫn và các thiết bị thải đổ công nghiệp.

 

2- Ô nhiễm do các hoạt động liên quan đến đáy biển thuộc quyền tài phán của quốc gia ven biển, hay xuất phát từ các đảo nhân tạo, các công trình thiết bị thuộc quyền tài phán của họ.

 

3- Ô nhiễm do các hoạt động trong Vùng (tức Vùng đáy biển di sản chung của loài người) lan truyền tới.

 

4- Ô nhiễm do sự nhận chìm và trút bỏ chất thải

 

5- Ô nhiễm do hoạt động của các loại tàu thuyền và tai nạn tàu thuyền trên biển

 

6- Ô nhiễm có nguồn gốc từ bầu khí quyển hay qua bầu khí quyển.

 

Câu 27. Hiệp định về vùng nước lịch sử của nước CHXHCN Việt Nam và nước CHND Cam-pu-chia ký ngày 7/7/1982 có hiệu lực từ ngày tháng năm nào?

 

Đáp án: Hiệp định này có hiệu lực kể từ ngày 07/7/1982.

 

Câu 28. Một trong ba cảng biển tự nhiên tốt nhất thế giới của nước ta là?

 

a. Cảng Cái Lân

 

b. Cảng Chân Mây

 

c. Cảng Đà Nẵng

 

d. Cảng Cam Ranh

 

Câu 29. Bạn hãy cho biết hòn đảo nào được mệnh danh là “địa ngục trần gian” ở nước ta?

 

a. Côn Sơn

 

b. Cát Bà

 

c. Lý Sơn

 

d. Côn Đảo

 

Câu 30. Lễ “Khao lề thế lính” là một nghi lễ truyền thống của huyện đảo nào?

 

a. Lý Sơn

 

b. Phú Quốc

 

c. Côn Đảo

 

d. Cô Tô

 

Câu 31. Môi trường biển có những chức năng chính nào sau đây:

 

a. Bảo đảm điều kiện sống của con người, cung cấp tài nguyên, bảo đảm những tiện nghi cho sinh hoạt của con người (như du lịch, thể thao, nghỉ ngơi…).

 

b. Môi trường giao thông

 

c. Hấp thụ, đồng hóa các chất thải có nguồn gốc từ đất liền.

 

d. Cả 3 đáp án trên.

 

Câu 32. Đảo Bạch Long Vĩ thuộc vịnh nào của Việt Nam?

 

a. Vịnh Bắc Bộ

 

b. Vịnh Thái Lan

 

c. Vịnh Hạ Long

 

d. Vịnh Vân Phong

 

Câu 33. Việt Nam nằm ở phía nào của Biển Đông?

 

a. Phía Đông Nam

 

b. Phía Tây

 

c. Phía Nam

 

d. Phía Tây Bắc

 

Câu 34. Lễ hội Nghinh Ông của địa phương nào được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia vào năm 2013?

 

a. Lễ hội Nghinh Ông, huyện Cần Giờ, TP HCM

 

b. Lễ hội Nghinh Ông Cà Mau

 

c. Lễ hội Nghinh Ông Vũng Tàu

 

d. Lễ hội Nghinh Ông Phú Quốc

 

Câu 35. Ô nhiễm biển từ tàu chiếm bao nhiêu phần trăm ô nhiễm môi trường biển:

 

a. 10%.

 

b. 11%

 

c. 12%.

 

d. 15%.

 

Câu 36. Câu nói bất hủ “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển, bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải giữ gìn lấy nó” được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói trong dịp đến thăm Bộ đội Hải quân lần thứ hai vào tháng, năm nào? Ở đâu?

 

a. Tháng 3/1961, tại Vịnh Hạ Long

 

b. Tháng 4/1961, tại Vũng Tàu

 

c. Tháng 5/1961, tại Nha Trang

 

d. Tháng 6/1961, tại Phú Quốc

 

Câu 37. Bạn hãy cho biết bãi biển dài nhất ở nước ta là bãi biển nào?

 

a. Trà Cổ (Quảng Ninh)

 

b. Sầm Sơn (Thanh Hóa

 

c. Cửa Lò (Nghệ An)

 

e. Đồ Sơn (Hải Phòng)

 

Câu 38. Nhiệm vụ “Phát triển mạnh kinh tế biển nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo” được nêu ra tại văn bản nào?

 

a. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

 

b. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

 

c. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII

 

d. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

 

Câu 39. Bạn hãy cho biết tuyên bố của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam được chuẩn y ngày tháng năm nào?

 

a. Ngày 12 tháng 4 năm 1977

 

b. Ngày 12 tháng 5 năm 1977

 

c. Ngày 12 tháng 6 năm 1977

 

d. Ngày 12 tháng 7 năm 1977

 

Câu 40.  Bạn hãy cho biết Luật biên giới quốc gia được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam phê chuẩn vào khóa họp thứ mấy? Kỳ họp thứ mấy và ngày tháng năm nào của Quốc hội?

 

a. Khoá XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003.

 

b. Khoá XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2005.

 

c. Khoá XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2007.

 

d. Khoá XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2009.

 

Câu 41. Huyện đảo Bạch Long Vỹ trực thuộc tỉnh, thành phố nào của nước ta?

 

A. Tỉnh Thanh Hóa

 

B. Tỉnh Quảng Ninh

 

C. Thành phố Hải Phòng

 

D. Tỉnh Nghệ An

 

Câu 42. Các quyền tự do trên biển cả được quy định tại Điều 87 Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 là gì?

 

Đáp án: Tại Điều 87 Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 thì quyền tự do trên biển cả được thực hiện trong những điều kiện do các quy định của Công ước và những quy tắc khác của pháp luật quốc tế trù định. Trên biển cả, các quốc gia, dù có biển hay không có biển, đều có quyền:

 

- Tự do hàng hải;

 

- Tự do hàng không;

 

- Tự do đặt các dây cáp và ống dẫn ngầm với điều kiện tuân thủ các quy định của Công ước;

 

- Tự do xây dựng các đảo nhân tạo và các thiết bị khác được pháp luật quốc tế cho phép với điều kiện tuân thủ các quy định của Công ước;

 

- Tự do đánh bắt hải sản với điều kiện tuân thủ các quy định của Công ước về bảo tồn và quản lý các tài nguyên sinh vật của biển cả;

 

- Tự do nghiên cứu khoa học với điều kiện tuân thủ các phần về thềm lục địa và nghiên cứu khoa học biển của Công ước;

 

Mỗi quốc gia khi thực hiện các quyền tự do này phải tính đến lợi ích của việc thực hiện quyền tự do trên biển cả của các quốc gia khác cũng như đến các quyền được Công ước thừa nhận liên quan đến hoạt động trong Vùng.

 

Câu 43. Bạn hãy cho biết, khi nước biển dâng, nơi  nào của nước ta chịu ảnh hưởng nặng nề nhất?

 

Đáp án: Khi nước biển dâng, đồng bằng sông Cửu Long  bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

 

Câu 44. Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về phân định ranh giới trên biển giữa hai nước trong vịnh Thái Lan ký ngày 9/8/1997 có hiệu lực từ ngày tháng năm nào?

 

Đáp án: Hiệp định này có hiệu lực kể từ ngày 27/2/1998.

 

Câu 45. Bạn hãy cho biết chủ đề của “Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 2010” là gì ?

 

a. Đại dương của sự sống, hãy bảo toàn nguồn nước của đại dương.

 

b. Đại dương của sự sống, hãy bảo toàn sự sống của đại dương

 

c. Đại dương của sự sống, hãy bảo toàn sinh vật của đại dương

 

d. Đại dương của sự sống, hãy bảo toàn động vật của đại dương

 

Câu 46. Bạn hãy cho biết đường bờ biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dài bao nhiêu km?

 

a. 250 km

 

b. 305 km

 

c. 350 km

 

d. 400 km

 

Câu 47. Bạn hãy cho biết tuyên bố của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam được chuẩn y ngày tháng năm nào?

 

a. Ngày 12 tháng 9 năm 1982

 

b. Ngày 12 tháng 10 năm 1982

 

c. Ngày 12 tháng 11 năm 1982

 

d. Ngày 12 tháng 12 năm 1982

 

Câu 48. Bạn hãy cho biết huyện Côn đảo có bảo nhiêu hòn đảo lớn nhỏ?

 

a. 7 hòn đảo lớn nhỏ

 

b. 10 hòn đảo lớn nhỏ

 

c. 13 hòn đảo lớn nhỏ

 

d. 14 hòn đảo lớn nhỏ

 

Câu 49.  Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển được quân đội ta thiết lập từ năm nào đến năm nào?

 

Đáp án: Từ năm 1961 – 1975

 

Câu 50. Việt Nam tham gia bao nhiêu công ước quốc tế về môi trường biển:

 

a. 6.

 

b. 7

 

c. 8.

 

d. 9.

 

Giải thích:

 

1- Công ước quốc tế về an toàn tính mạng trên biển, SOLAS 1974

 

2- Công ước 1982 của Liên hợp quốc về luật biển

 

3- Công ước về các quy tắc quốc tế phòng tránh đâm va trên biển COLREG 1972

 

4- Công ước về tiêu chuẩn cấp chứng chỉ cho thuyền viên 1978/1995 (STCW)

 

5- Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu thuyền, MARPOL 1973 và Nghị định thư năm 1978

 

6- Công ước về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới các chất độc hại và việc loại bỏ chúng, BASEL 1989

 

7- Công ước về đa dạng sinh học 1992

 

8- Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt như là nơi cư trú của các loài chim nước (RAMSAR) – 1971-1982

 

Câu 51. Việt Nam phê chuẩn Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982 vào ngày, tháng, năm nào?

 

Đáp án: Ngày 23/6/1994

 

Câu 52. Vai trò và ý nghĩa của Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982?

 

Đáp án: Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 là một công ước tiến bộ thể hiện sự thoả hiệp mang tính toàn cầu có tính đến lợi ích của tất cả các quốc gia trên thế giới. Công ước không chấp nhận bảo lưu mà đòi hỏi phải tham gia cả gói (package deal) theo nguyên tắc "nhất trí" (consensus). Nếu phê chuẩn Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, các quốc gia phải có trách nhiệm ràng buộc và thực hiện toàn bộ các điều khoản của Công ước.

 

Công ước được coi là một trong những thành tựu có ý nghĩa nhất trong lĩnh vực luật pháp quốc tế của thế kỷ XX và Công ước đã tạo ra một trật tự pháp lý mới trên biển, tương đối công bằng và được thừa nhận rộng rãi.

 

Ngay sau Lễ ký kết Tổng Thư ký Liên Hợp quốc đã đánh giá "Công ước là văn bản pháp lý có ý nghĩa nhất của thế kỷ này", còn Chủ tịch Hội nghị Liên Hợp quốc lần thứ III về Luật Biển, ông Tommy TB Koh, gọi Công ước là "Bản Hiến pháp cho Đại dương".

 

Câu 53. Bạn hãy cho biết lần đầu tiên Bác Hồ về thăm lực lượng Hải quân Việt Nam vào ngày, tháng, năm nào?

 

a. Ngày 28/2/1959

 

b. Ngày 30/3/1959

 

c. Ngày 30/4/1959

 

d. Ngày 30/5/1959

 

Câu 54. Tỉnh Phú Thọ có 1 liệt sĩ đã hi sinh trong trận đánh chống lại quân Trung Quốc, bảo vệ đảo chìm Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa) ngày 14/3/1988. Hãy cho biết họ và tên, quê quán của liệt sĩ ấy?

 

Đáp án: Liệt sĩ Hán Văn Khoa, trú tại xã Văn Lương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

 

Câu 55. Bạn hãy cho biết Quần đảo Trường Sa được chia làm mấy cụm?

 

a. 8 cụm

 

b. 9 cụm

 

c. 10 cụm

 

d. 11 cụm

 

Câu 56. Vịnh Lăng Cô thuộc quản lý của tỉnh nào?

 

a. Quảng Trị

 

b. Thừa Thiên – Huế

 

c. Quảng Nam

 

d. Quảng Ngãi

 

Câu 57. Huyện đảo nào của nước ta có mật độ dân số cao nhất ?

 

a. Lý Sơn

 

b. Cồn Cỏ

 

c. Cát Hải

 

d. Vân Đồn

 

Câu 58. Bức mật lệnh có nội dung “Nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện gấp rút, nhằm thời cơ thuận lợi nhanh nhất, đánh chiếm các đảo do quân ngụy miền Nam chiếm đóng thuộc quần đảo Trường Sa” của Tướng nào?

 

Đáp án: Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 

Câu 59. Bạn hãy cho biết thành phố Vũng Tàu có chiều dài bờ biển là bao nhiêu?

 

a. 15 km

 

b. 20 km

 

c. 25 km

 

d. 30 km

 

Câu 60. Quốc gia đầu tiên xác lập chủ quyền và là nước duy nhất quản lý liên tục, hòa bình, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là quốc gia nào?

 

a. Trung Quốc

 

b. Philippine

 

c. Việt Nam

 

d. Thái Lan

 

Câu 61. Quần đảo nào của Việt Nam có nhiều đảo nhất?

 

a. Cát Bà

 

b. Cô Tô

 

c. Hà Tiên

 

d. Bà Lụa

 

Câu 62. Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam lần đầu công bố Sách trắng: chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào ngày, tháng, năm nào?

 

Đáp án: Ngày 28/9/1979, Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam công bố Sách trắng: chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trong đó đã giới thiệu 19 tài liệu liên quan đến chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

 

Câu 63. Bờ biển Việt Nam có chiều dài bao nhiêu?

 

a. Dưới 3.200 km

 

b. Trên 3.260 km

 

c. Dưới 4.260 km

 

d. Trên 4.500 km

 

Câu 64. Bạn hãy cho biết huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có chiều dài bờ biển bao nhiêu?

 

a. 28 km

 

b. 29 km

 

c. 31 km

 

d. 32 km

 

Câu 65. Nước ta có bao nhiêu tỉnh (thành phố trung ương) có biển?

 

a. 28 tỉnh (thành phố)

 

b. 29 tỉnh (thành phố)

 

c. 30 tỉnh (thành phố)

 

d. 31 tỉnh (thành phố)

 

Câu 66. Bạn hãy cho biết đảo gần xích đạo nhất là đảo nào?

 

a. Hòn Sao

 

b. Hòn Đồi Mồi

 

c. Hòn Đá Lẻ

 

d. Hòn Khoai (thuộc xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau)

 

Câu 67. Bạn hãy cho biết quanh Biển Đông có bao nhiêu quốc gia tiếp giáp?

 

a. 7

 

b. 9

 

c. 11

 

d. 13

 

Câu 68. Bạn hãy cho biết Nội thủy là gì?

 

Đáp án:

 

a. Là vùng nước phía trong của đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải, bao gồm các vùng nước cảng biển, các vũng tàu, cửa sông, cửa vịnh, các vùng nước.

 

b. Tại đó quốc gia ven biển có chủ quyền hoàn toàn tối cao và đầy đủ như trên lãnh thổ đất liền.

 

c. Người và tàu thuyền nước ngoài muốn vào phải xin phép và phải được sự đồng ý của Việt Nam.

 

d. Là vùng nước phía trong của đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải, bao gồm các vùng nước cảng biển, các vũng tàu, cửa sông, cửa vịnh, các vùng nước. Tại đó quốc gia ven biển có chủ quyền hoàn toàn tối cao và đầy đủ như trên lãnh thổ đất liền. Người và tàu thuyền nước ngoài muốn vào phải xin phép và phải được sự đồng ý của Việt Nam.

 

Câu 69.  Khái niệm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán được hiểu như thế nào trong Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982?

 

Đáp án:

 

- Chủ quyền là quyền làm cho tuyệt đối của quốc gia độc lập đối với lãnh thổ của mình. Chủ quyền của quốc gia ven biển là quyền tối cao của quốc gia được thực hiện trong phạm vi nội thủy và lãnh hải của quốc gia đó.

 

- Quyền chủ quyền là các quyền của quốc gia ven biển được hưởng trên cơ sở chủ quyền đối với mọi loại tài nguyên thiên nhiên trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình, cũng như đối với những hoạt động nhằm thăm dò và khai thác vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của quốc gia đó vì mục đích kinh tế, bao gồm cả việc sản xuất năng lượng từ nước, hải lưu, gió...

 

- Quyền tài phán là thẩm quyền riêng biệt của quốc gia ven biển trong việc đưa ra các quyết định, quy phạm và giám sát việc thực hiện chúng, như: cấp phép, giải quyết và xử lý đối với một số loại hình hoạt động, các đảo nhân tạo, thiết bị và công trình trên biển, trong đó có việc lắp đặt và sử dụng các đảo nhân tạo các thiết bị và công trình nghiên cứu khoa học về biển; bảo vệ và gìn giữ môi trường biển trong vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa của quốc gia đó.

 

Quyền chủ quyền có nguồn gốc từ chủ quyền lãnh thổ trong khi quyền tài phán là hệ quả của quyền chủ quyền, có tác dụng hỗ trợ tạo ra môi trường để thực hiện quyền chủ quyền được tốt hơn. Bên cạnh đó, trong khi chủ quyền và quyền chủ quyền chỉ được thực hiện trên vùng lãnh thổ mà quốc gia có quyền thì quyền tài phán có không gian mở rộng hơn, tới những nơi mà quốc gia đó không có chủ quyền (ví dụ quyền tài phán áp dụng trên tàu thuyền có treo cờ của một quốc gia nhất định đang hoạt động trong vùng biển thuộc chủ quyền của một quốc gia khác).

 

Câu 70. Bạn hãy cho biết diện tích Biển Đông rộng khoảng bao nhiêu km2?

 

a. Khoảng 3.447.000 km²

 

b. Khoảng 4.447.000 km²

 

c. Khoảng 5.447.000 km²

 

d. Khoảng 6.447.000 km²

 

Câu 71. Hiệp định giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHND Trung Hoa về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước trong vịnh Bắc Bộ ký ngày 25/12/2000 có hiệu lực từ ngày tháng năm nào?

 

Đáp án: Hiệp định này có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2004.

 

Câu 72.  Bạn hãy cho biết Lãnh hải của nước CHXHCNVN rộng bao nhiêu hải lý?

 

a. 8 hải lý

 

b. 10 hải lý

 

c. 12 hải lý

 

d. 14 hải lý

 

Câu 73. Quần đảo Thổ Chu thuộc tỉnh nào?

 

a. Kiên Giang

 

b. Tiền Giang

 

c. Long An

 

d. Hậu Giang

 

Câu 74. Nội thuỷ của Việt Nam tại Luật Biển Việt Nam 2012 được quy định như thế nào?

 

Đáp án: Theo Điều 9 và 10 của Luật Biển Việt Nam 2012, nội thủy của Việt Nam là vùng nước tiếp giáp với bờ biển ở phía trong đường cơ sở và là bộ phận lãnh thổ của Việt Nam. Theo quy định thì nội thủy bao gồm cửa sông, vũng vịnh, cửa biển và vùng nước ở phía trong đường cơ sở và giáp với bờ biển. Nhà nước thực hiện chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và đầy đủ đối với nội thủy như trên lãnh thổ đất liền.

 

Câu 75. Bạn hãy cho biết năm 1933, Pháp đã sáp nhập Trường Sa vào tỉnh nào thời điểm đó ?

 

a. Bà Rịa

 

b. Kiên Giang

 

c. Gia Định

 

d. Khánh Hòa

 

Câu 76. Theo Luật Biển Việt Nam, khi tiến hành bắt, tạm giữ, tạm giam người có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc tạm giữ tàu thuyền nước ngoài, lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho Bộ nào?

 

a.   Bộ Công an

 

b.   Bộ Tư pháp

 

c. Tòa an nhân dân tối cáo         

 

d. Bộ Ngoại giao

 

Câu 77. Bạn hãy cho biết vùng Biển quốc tế là gì ?

 

Đáp án:

 

a. Là vùng biển nằm ngoài vùng biển thuộc quyền tài phán của các quốc gia ven biển, thuộc sở hữu của một quốc gia nào. Tất cả các quốc gia dù có biển hay không có biển đều có quyền tự do hàng hải, hàng không, đặt dây cáp, ống dẫn ngầm, xây dựng các đảo nhân tạo theo quy định của công ước quốc tế, tự do đánh bắt hải sản, nghiên cứu khoa học.

 

b. Là vùng biển nằm ngoài vùng biển thuộc quyền tài phán của các quốc gia ven biển, không thuộc sở hữu của một quốc gia nào. Tất cả các quốc gia dù có biển hay không có biển đều có quyền tự do hàng hải, khàng không, đặt dây cáp, ống dẫn ngầm, xây dựng các đảo nhân tạo theo quy định của công ước quốc tế, tự do đánh bắt hải sản, nghiên cứu khoa học.         

 

c. Là vùng biển nằm ngoài vùng biển thuộc quyền tài phán của các quốc gia ven biển, thuộc sở hữu của các quốc gia có biển đều có quyền tự do hàng hải, khàng không, đặt dây cáp, ống dẫn ngầm, xây dựng các đảo nhân tạo theo quy định của công ước quốc tế, tự do đánh bắt hải sản, nghiên cứu khoa học.

 

d. Là vùng biển nằm ngoài vùng biển thuộc quyền tài phán của các quốc gia ven biển, không thuộc sở hữu của một quốc gia nào. Tất cả các quốc gia không có biển thì không có quyền tự do hàng hải, hàng không, đặt dây cáp, ống dẫn ngầm, xây dựng các đảo nhân tạo theo quy định của công ước quốc tế, tự do đánh bắt hải sản, nghiên cứu khoa học.

 

Câu 78. Việt Nam có bao nhiêu huyện đảo?

 

a. 20

 

b. 15

 

c. 30

 

e. 12

 

Câu 79. Bạn hãy cho biết Luật Biển Việt Nam có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào?

 

a. 01/12/2012

 

b. 01/01/2013

 

c. 01/5/2013

 

d. 01/7/2013

 

Câu 80. Đảo Côn Sơn của nước ta thuộc tỉnh nào?

 

a. Bình Thuận

 

b. Ninh Thuận

 

c. Bà Rịa – Vũng Tàu

 

d. Khánh Hòa

 

Câu 81. Biển Đông tiếp giáp với những nước nào?

 

a. Malaysia, Indonesia, Philippines.

 

b. Brunei, Singapore, Thái Lan.

 

c. Campuchia, Việt Nam  và lục địa Trung Quốc.

 

d. Tất cả a, b,c đều đúng.

 

Câu 82. Cuộc thi Sáng tác thơ, nhạc với chủ đề “Biển, đảo Việt Nam” do Tạp chí Văn nghệ đất Tổ và Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ phối hợp tổ chức từ tháng 3 đến tháng 8/2014 đã thu hút:

 

a. Gần 400 bài thơ của hơn 100 tác giả trong và ngoài tỉnh tham dự

 

b. Gần 300 bài thơ của hơn 100 tác giả trong và ngoài tỉnh tham dự

 

c. Gần 200 bài thơ của hơn 100 tác giả trong và ngoài tỉnh tham dự

 

d. Gần 100 bài thơ của hơn 100 tác giả trong và ngoài tỉnh tham dự

 

Câu 83. Bạn hãy cho biết, cơ sở pháp lý nào để khẳng định chủ quyền các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam? 

 

Đáp án: Cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam gồm: Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Luật Biển Việt Nam.

 

Câu 84. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ký quyết định thành lập huyện Hoàng Sa vào ngày tháng năm nào?

 

a. Ngày 09 tháng 12 năm 1982

 

b. Ngày 10 tháng 12 năm 1982

 

c. Ngày 11 tháng 12 năm 1982

 

d. Ngày 12 tháng 12 năm 1982

 

Câu 85. Quần đảo Trường Sa gồm mấy nhóm đảo chính? Bạn hãy kể tên?

 

Đáp án: Quần đảo Trường Sa được chia thành 8 nhóm: Song Tử, Thị Tứ, Loại Ta, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa, Thám Hiểm, Bình Nguyên.

 

Câu 86. Trên Biển Đông hiện nay đang tồn tại những loại tranh chấp gì?

 

Đáp án: Hiện tại trên Biển Đông đang tồn tại hai loại tranh chấp chủ yếu:

 

- Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

 

- Tranh chấp trong việc xác định ranh giới các vùng biển và thềm lục địa chồng lấn giữa các nước có bờ biển liền kề hay đối diện nhau ở xung quanh Biển Đông.

 

Câu 87. Bãi biển nào được mệnh danh là trữ tình nhất Việt Nam?

 

a. Nha Trang – Khánh Hòa

 

b. Trà Cổ - Quảng Ninh

 

c. Sầm Sơn – Thanh Hóa

 

d. Cửa Lò – Nghệ An

 

Câu 88. Khi nước biển dâng, nơi nào ở Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề nhất?

a. Đồng bằng sông Cửu Long

 

b. Đồng bằng sông Hồng

 

c. Đồng bằng Duyên Hải miền Trung

 

d. Đồng bằng Bắc Bộ

 

Câu 89. Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ tổ chức từ ngày 25 - 27/8/2014 tại Bảo tàng Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ thu hút bao nhiêu lượt người tham quan?

 

a. Trên 6.000 lượt

 

b. Trên 7.000 lượt

 

c. Trên 8.000 lượt

 

d. Trên 9.000 lượt

 

Câu 90. Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tuyên bố khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào ngày tháng năm nào?

 

Đáp án: Ngày 05/6/1975, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tuyên bố khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

 

Câu 91. Vịnh nào ở Việt Nam có nhiều đảo nhỏ nhất?

 

a. Vịnh Cam Ranh

 

b. Vịnh Hạ Long (Bao gồm 1.169 hòn đảo lớn, nhỏ

 

c. Vịnh Vũng Rô

 

d. Vịnh Xuân Đài

 

Câu 92. Tàu thuyền nước ngoài hoạt động trong nội thủy Việt Nam phải chấp hành những quy định gì?

 

Đáp án: Tàu thuyền, máy bay nước ngoài khi hoạt động trong vùng nội thủy của Việt Nam là đang ở trong lãnh thổ Việt Nam, cho nên phải tuyệt đối chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến các hoạt động trong vùng nội thủy của Việt Nam như: việc cấp phép bay, lưu thông hàng hải, phân luồng lạch đi lại, quy định của các cảng biển... cũng như những quy định khác về an ninh, quốc phòng, trật tự công cộng, kiểm dịch, y tế, hải quan,...

 

Câu 93. Đảo nào của nước ta vừa có diện tích lớn nhất, vừa có giá trị về du lịch, an ninh – quốc phòng? Đảo đó thuộc tỉnh nào?

 

a. Đảo Côn Đảo – tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

b. Đảo Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang

 

c. Đảo Lý Sơn – tỉnh Quảng Ngãi

 

e. Đảo Cồn Cỏ - tỉnh Quảng Bình

 

Câu 94. Bạn hãy cho biết Luật biển Việt Nam được Quốc hội nước ta phê chuẩn vào ngày, tháng, năm nào?

 

a. 21/6/2012

 

b. 21/7/2012

 

c. 21/8/2012

 

d. 21/9/2012

 

Câu 95. Quần đảo có nhiều đảo lớn nhất ở nước ta là quần đảo nào?

 

a. Cát Bi

 

b. Lý Sơn

 

c. Thổ Chu

 

d. Cát Bà

 

Câu 96. Bạn hãy cho biết các loại tài nguyên khoáng sản trên Biển Đông thuộc Việt Nam?

 

a. Titan, thiếc, Diricon, Dầu khí; Thủy sản;

 

b. Dầu khí, thiếc; titan, thiếc, diricon…Các bãi cát trắng

 

c. Thủy sản, diricon…Các bãi cát trắng

 

d. Dầu khí; Thủy sản; quặng thiếc; titan, thiếc, diricon…Các bãi cát trắng

 

Câu 97.  Bạn hãy cho biết Việt Nam có bao nhiêu vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán?

 

a. 5

 

b. 7

 

c. 9

 

d. 11

 

Câu 98. Bạn hãy cho biết phao số “0” có nghĩa là gì?

 

a. Là điểm đầu tiên của hệ thống phao luồng để cho tàu thuyền vào cảng được thuận lợi và an toàn

 

b. Là biên giới quốc gia trên biển

 

c. Là chủ quyền trên biển

 

d. Là nhằm bảo vệ an ninh, bảo vệ các quyền lợi trên biển.

 

(Chú thích: Trong khi hoạt động trên biển, nhiều bà con thường thấy có phao số 0 và cho rằng đó là biên giới quốc gia trên biển. Sự thực phao số 0 không phải là điểm mốc của đường biên giới quốc gia trên biển. Nó chỉ là điểm đầu tiên của hệ thống mốc tiêu dẫn luồng vào cảng, được đặt theo quy định của Luật Hàng hải).

 

Câu 99. Bạn hãy cho biết nửa đầu thế kỷ XVII, chúa Nguyễn tổ chức 2 đội quân nào ra Hoàng Sa và Trường Sa?

 

a. “Hoàng Sa” – “Cát Vàng”

 

b. “Cát Vàng” - “ Bắc Hải”

 

c. “Cảnh Dương” – “Bình Sơn”

 

d. “Hoàng Sa” – “ Bắc Hải”

 

Câu 100. Ngày 12/7/2016 (theo giờ Việt Nam), tại La Hay (Hà Lan), Tòa Trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982 đã ra phán quyết cuối cùng liên quan đến vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc về các vấn đề giải thích và áp dụng các quy định của Công ước Luật Biển trên biển Đông. Phán quyết này có ý nghĩa như thế nào ?

 

Đáp án:Đây được xem là phán quyết mang tính lịch sử, trong đó lần đầu tiên một cơ quan tài phán quốc tế có tư cách pháp nhân bác bỏ quyền lịch sử của Trung Quốc trong phạm vi đường lưỡi bòTheo phán quyết, yêu sách của Trung Quốc về "các quyền lịch sử" đối với các vùng biển nằm trong "đường 9 đoạn" là trái với Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS). Phán quyết khẳng định Trung Quốc đã gây ra những nguy hại lâu dài đối với hệ sinh thái dải san hô ở quần đảo Trường Sa. Trung Quốc không có căn cứ lịch sử nào về vùng biển ở Biển Đông và Bắc Kinh không có cơ sở pháp lý để đưa ra những tuyên bố về "các quyền lịch sử" đối với những nguồn tài nguyên trong cái mà Bắc Kinh gọi là "đường 9 đoạn". 

 

Câu 101: Vua Gia Long xác lập chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa vào năm nào?

 

Đáp án: Năm 1816 (Chú thích: Theo mộc bản triều Nguyễn đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), vua Gia Long lệnh cho đội Hoàng Sa phối hợp cùng thủy quân của triều đình ra thăm dò, đo đạc thủy trình và cắm cờ trên quần đảo Hoàng Sa vào năm 1816).

 

Câu 102: Cây biểu tưởng của Trường Sa là cây gì?

 

Đáp án: Cây bàng vuông (Chú thích: Cây bàng vuông là một loài quý hiếm được ghi trong Sách đỏ Việt Nam mọc ở rừng ngập mặn trên các đảo ở biển. Do có lá trông gần giống với lá bàng, quả có hình khối chóp nón 4 cạnh, nên được gọi tên "bàng vuông". Hoa bàng vuông có hương thơm ngát, chỉ nở từ chiều đến đêm và tàn vào sáng sớm. Đây là loài cây có khả năng chịu đựng được gió bão và sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Cùng với cây phong ba, bàng vuông là một trong những cây đặc thù và trở thành biểu tượng, sự tự hào của quân và dân huyện đảo Trường Sa.

 

 

Bên cạnh bàng vuông, những loài cây mang lại màu xanh trên các đảo nổi của Trường Sa còn có nhiều cái tên rất khắc nghiệt như cây phong ba, cây bão táp. Những loài cây được đặt tên như vậy bởi vì dưới thời tiết khắc nghiệt của thiên nhiên, chúng vẫn lớn lên xanh tốt, góp phần chắn sóng, chắn gió bảo vệ các đảo trên quần đảo Trường Sa.)


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm