Links Manager

Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

(30/06/2016)

PhuthoPortal – Ngày 24/6/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã Ban hành Kế hoạch tuyên truyền của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.


Kế hoạch tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử” tại tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 15/8, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 3409/UBND -VX4 về việc duyệt Kế hoạch tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu  “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử” tại tỉnh Phú Thọ.


Hưởng ứng Chiến dịch “Chung sức vì biển đảo quê hương”

PhuthoPortal - Ngày 26/6, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 2629/UBND-VX4 về việc hưởng ứng Chiến dịch "Chung sức vì biển đảo quê hương".


Quyết định số 1570/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 6/09/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1570/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.


Công văn số 2498/BTTTT-CVT

Ngày 28/8/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn số 2498/BTTTT-CVT gửi các các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện và các doanh nghiệp viễn thông về việc tổ chức, thực hiện nhiệm vụ để triển khai chiến dịch vận động, quyên góp “Kết nối biển Đông”. 


Tin đã đưa ngày Tới