Văn bản cải cách hành chính

Kết quả cải cách hành chính

Links Manager

Phú Thọ đứng thứ 4/63 tỉnh, thành trong bảng xếp hạng Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2016

PhuthoPortal - Ngày 4/4/2017, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) phối hợp với Bộ Nội vụ đã công bố kết quả Chỉ số về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2016. Tỉnh Phú Thọ đạt 38.53 điểm, đứng thứ 4/63 tỉnh, thành phố. 


Đánh giá việc triển khai đo lường xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước

PhuthoPortal - Ngày 14/3, Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá việc triển khai đo lường xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Vĩnh Tân - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.


Phú Thọ tăng 6 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016

PhuthoPortal - Theo báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 do Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Viện phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố ngày 14/3/2017, Phú Thọ xếp thứ 29/63 tỉnh, thành phố với số điểm đạt 58.6, tăng 6 hạng so với năm 2015.


Đánh giá kết quả cải cách hành chính và tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2016

PhuthoPortal - Ngày 21/12, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả cải cách hành chính và tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2016. Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Vi Trọng Lễ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành của tỉnh.


Từ ngày 20/10/2016 chính thức sử dụng Hệ thống một cửa điện tử tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal – Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 4381/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị chính thức sử dụng Hệ thống một cửa điện tử tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Thọ từ ngày 20/10/2016 theo từng cơ quan, đơn vị.


Hoàn thiện thể chế tuyển dụng công chức, tránh tiêu cực

Bộ Nội vụ rà soát, tổng hợp những vướng mắc, đề xuất hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đánh giá công chức, viên chức cho phù hợp với thực tiễn, không để xảy ra tiêu cực, phân cấp quản lý phù hợp.


Triển khai hệ thống một cửa điện tử tích hợp các dịch vụ hành chính công trực tuyến trên địa bàn tỉnh

PhuthoPortal - Trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước hiện nay, công nghệ thông tin (CNTT) là công cụ hữu hiệu tạo lập phương thức phát triển mới. Chính vì vậy gần đây Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quan trọng như: Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế” của Bộ Chính trị; Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử;Quyết định số 80/QĐ-TTg về việc Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.