Cải cách hành chính

Tin tức – Sự kiện

Đề án chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ

31/12/2019 08:18:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 12/9/2019, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 2276/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Đề án là cơ sở để tổ chức triển khai các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành trong các cơ quan nhà nước, phục vụ đắc lực cho công tác cải cách hành chính của tỉnh.

Triển khai thành công Chính phủ điện tử cần sự quyết tâm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương

31/12/2019 08:03:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 28/12, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử. Hội nghị là dịp để giúp các Bộ, ngành, địa phương nâng cao hiểu biết và kỹ năng cần thiết cho quá trình tham mưu, triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số trong thời gian tới. 

Trong năm 2020, Chính phủ điện tử phải có bước chuyển biến căn bản, đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu tới 100% các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố

31/12/2019 08:01:00 SA
PhuthoPortal - Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) diễn ra vào ngày 28/12. 

Bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính của huyện Tam Nông

26/12/2019 15:41:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 26/12, UBND huyện Tam Nông tổ chức khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại của huyện Tam Nông. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại của huyện Tam Nông được đưa vào sử dụng tạo một bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính của huyện, mang lại thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ http://dichvucong.gov.vn

09/12/2019 20:15:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 9/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) tại địa chỉ http://dichvucong.gov.vn. Đây là dấu ấn quan trọng trong lộ trình đẩy mạnh triển khai Chính phủ điện tử với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.  

Từng bước đổi mới đánh giá, xếp loại chất lượng các cơ quan, đơn vị

05/12/2019 08:21:00 SA
PhuthoPortal - Tại hội nghị thường kỳ UBND tỉnh tháng 10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang nhấn mạnh: Việc đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cần phải đổi mới và thực hiện ngày càng chặt chẽ. Đây là một trong những căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng và cấp ủy đảng có thẩm quyền xét thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân, đánh giá trách nhiệm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.